Ysgolion a Cholegau

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr 

Mae ein Cynhadledd ac Athrawon yn hanfodol ar gyfer athrawon a chynghorwyr sy'n gweithio ym maes addysg ôl-16. Bydd y digwyddiad un-dydd, sy'n rhad ac am ddim yn edrych ar faterion ynghylch mynediadau addysg uwch, a darparu cyfle perffaith ar gyfer datblygiad proffesiynol a rhwydweithio.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd digwyddiad 2018 yn cael ei gynnal yng Nghampws Dinas Casnewydd ar Dydd Gwener 26 Ionawr 2018.

Lawrlwythwch raglen y gynhadledd.

Fill out my online form.