Amdanom Ni

Mae gan PDC uchelgais a phwrpas. Rydyn ni’n archwilio a rhannu syniadau.
Rydyn ni’n ehangu mynediad i ddysgu ac yn gwasanaethu ein dysgwyr yn frwd, ac yn eu paratoi nhw ar gyfer llwyddiant.
Rydyn ni’n brifysgol fodern, flaengar.
Ni yw’r Brifysgol er mwyn yfory. 


DYDDIADAU’R TYMOR

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Tymor yr Hydref
Dydd Llun 21 Medi 2020 – Tymor yn dechrau
Dydd Llun 28 Medi 2020 – Addysgu’n dechrau
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020 – Tymor yn gorffen

Tymor y Gwanwyn
Dydd Llun 4 Ionawr 2021 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021 – Tymor yn gorffen

Tymor yr Haf
Dydd Llun 19 Ebrill 2021 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 4 Mehefin 2021 – Tymor yn gorffen

Rhestr lawn o ddyddiadau tymhorau

GRADDIO

Oherwydd y pandemig a'r ansicrwydd parhaus ynghylch pryd y gall digwyddiadau sy'n cynnwys grwpiau mawr o bobl ailddechrau, ac ar ôl myfyrio ar hyn, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio seremonïau graddio'r haf hwn, a oedd i fod i gael eu cynnal ym mis Gorffennaf 2021. Rydym am i'n myfyrwyr sy'n graddio, y rhai a oedd i fod i fynychu seremoni yr haf hwn a'r rhai sy'n aros i fynychu seremoni wedi'i had-drefnu o 2020, allu mwynhau'r digwyddiad dathlu gyda'u teulu a'u ffrindiau ar adeg pan mae'n ddiogel i bawb wneud hynny. Byddwn felly'n aildrefnu'r seremonïau am ddyddiad diweddarach pan fydd modd gwneud hyn.  

Byddwn yn sicrhau bod tystysgrifau a thrawsgrifiadau ar gyfer myfyrwyr sy'n graddio yn cael eu postio i'ch cyfeiriad cartref ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd - bydd yr amserlenni ar gyfer hyn yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Gofrestrfa Academaidd erbyn diwedd Ebrill 2021. Sicrhewch fod eich cyfeiriad cartref yn gyfoes ar ein system cofnodion myfyrwyr drwy wirio eich manylion yma.

Cadwch ewch ati i edrych ar ein gwefan Graddio am y diweddariadau diweddaraf.