Amdanom Ni

Mae gan PDC uchelgais a phwrpas. Rydyn ni’n archwilio a rhannu syniadau.
Rydyn ni’n ehangu mynediad i ddysgu ac yn gwasanaethu ein dysgwyr yn frwd, ac yn eu paratoi nhw ar gyfer llwyddiant.
Rydyn ni’n brifysgol fodern, flaengar.
Ni yw’r Brifysgol er mwyn yfory. 


DYDDIADAU’R TYMOR

Blwyddyn Academaidd 2021/2022

Tymor y Hydref
Dydd Llun 20 Medi 2021 – Tymor yn dechrau
Dydd Llun 27 Medi 2021 – Addysgu'n dechrau
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 – Tymor yn gorffen

Tymor y Gwanwyn
Dydd Llun 10 Ionawr 2022 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022 – Tymor yn gorffen

Tymor yr Haf
Dydd Llun 3 Mai 2022 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 3 Mehefin 2022 – Tymor yn gorffen

Rhestr lawn o ddyddiadau tymhorau

GRADDIO

Oherwydd y pandemig a'r ansicrwydd parhaus ynghylch pryd y gall digwyddiadau sy'n cynnwys grwpiau mawr o bobl ailddechrau, ac ar ôl myfyrio ar hyn, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ohirio'r seremonïau graddio eleni. Rydym am i'n myfyrwyr sy'n graddio, y rhai a oedd i fod i fynychu seremoni eleni a'r rhai sy'n aros i fynychu seremoni wedi'i had-drefnu o 2020, allu mwynhau'r digwyddiad dathlu gyda'u teulu a'u ffrindiau ar adeg pan mae'n ddiogel i bawb wneud hynny. Byddwn felly'n aildrefnu'r seremonïau am ddyddiad diweddarach pan fydd modd gwneud hyn.  

Byddwn yn sicrhau bod tystysgrifau a thrawsgrifiadau ar gyfer myfyrwyr sy'n graddio yn cael eu postio i'ch cyfeiriad cartref ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd - mae'r amserlenni ar gyfer hyn ar gyfer ar wefan y Gofrestrfa Academaidd. Sicrhewch fod eich cyfeiriad cartref yn gyfoes ar ein system cofnodion myfyrwyr drwy wirio eich manylion yma.

Cadwch ewch ati i edrych ar ein gwefan Graddio am y diweddariadau diweddaraf.