Amdanom Ni

MAN CYCHWYN LLWYDDIANT

Mae Prifysgol De Cymru yn brifysgol fodern, uchelgeisiol, ac mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau myfyrwyr, staff a’r cymunedau o’n cwmpas. Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Pontypridd a Dubai, mae gan y Brifysgol enw da am ei phartneriaethau gyda chyflogwyr mawr.

Mae ein cysylltiadau â diwydiant a’n pwyslais ar roi profiadau i’n myfyrwyr yn y byd go iawn yn golygu bod ein myfyrwyr ymysg y rhai mwyaf cyflogadwy yn y DU, gyda 95%* o’n myfyrwyr yn gweithio neu’n parhau â’u hastudiaethau chwe mis ar ôl graddio. Drwy gydol popeth a wnawn, ymdrechwn i gadw ' n driw i ' n gwerthoedd craidd o fod yn broffesiynol, yn ymatebol, yn ysbrydoledig ac yn greadigol.

*DHLE 2016/17


DYDDIADAU’R TYMOR

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Tymor yr Hydref
Dydd Llun 16 Medi – Tymor yn dechrau
Dydd Llun 23 Medi – Addysgu’n dechrau
Dydd Gwener 13 Rhagfyr – Tymor yn gorffen

Tymor y Gwanwyn
Dydd Llun 6 Ionawr 2020 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020 – Tymor yn gorffen

Tymor yr Haf
Dydd Llun 27 Ebrill 2020 – Tymor yn dechrau
Dydd Gwener 29 Mai 2020 – Tymor yn gorffen

Rhestr lawn o ddyddiadau tymhorau

GRADDIO

Rhagfyr 2019

Dydd Llun 16 a Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn ddiweddarach eleni. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan graddio.