Our wide-ranging programme of operational transformation is a key enabler to the USW 2030 strategy.


It ensures USW is equipped and prepared to deliver fit for the future learning and teaching to our students, and innovative working and learning environments that are sector leading. Areas of work already underway to assist the delivery of the strategy are focusing on the following areas.

HR staff USW

Staff â ffocws, sy'n ddawnus ac uchelgeisiol

Gydag ymdeimlad dwfn o berthyn, ffocws a balchder yn ein gwaith, bydd gennym ddiwylliant ‘un brifysgol’ sy’n seiliedig ar werthoedd.

Bydd gan bob cydweithiwr ethos o welliant parhaus mewn dysgu ac addysgu, gyda staff wedi’u grymuso i arloesi a chydweithio i ddatblygu ein harfer addysgegol arloesol.

Byddwn yn weithlu sy’n perfformio’n dda ac sy’n arloesi’n ddigidol, sy’n cyd-fynd â’n gwerthoedd craidd, ein nodau a’n blaenoriaethau gwaith.

Bydd gennym amgylchedd gweithle cynhwysol sy’n cefnogi amrywiaeth ac yn hyrwyddo cydweithredu a llesiant.

Students at Newport Campus. Credit: Phil Boorman Photography

Gweithrediadau ffit-ar-gyfer-y-dyfodol

Byddwn yn atgyfnerthu ein hystâd ac yn gwella ein seilwaith digidol.

Byddwn yn defnyddio mannau hyblyg a thechnolegau newydd i alluogi arferion addysgegol a gwaith arloesol.

Bydd ein gwasanaethau yn effeithlon ac yn arloesol ac yn bodloni anghenion ein myfyrwyr, staff a phartneriaid.

Byddwn yn darparu gwybodaeth fusnes amserol a chyson, gyda fframwaith llywodraethu a rheoli data effeithiol, i lywio a grymuso gwneud penderfyniadau.

Financial strength graph

Cryfder ariannol

Bydd ein sefydliad yn raddadwy ac yn gynaliadwy, gyda modelau gweithredol a masnachol sy'n cofleidio ein heffeithlonrwydd a'n heffeithiolrwydd.

Byddwn yn tyfu ac yn amrywio ein hincwm i gynhyrchu gwarged i'w ail-fuddsoddi yn ein pwrpas craidd.