Yn unol â'n dyletswydd statudol, mae Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael eu cynhyrchu'n flynyddol ac yn cael eu cyhoeddi erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn.


Cynhyrchir tri Adroddiad Blynyddol gan y Grŵp bob blwyddyn ar gyfer pob un o'r tri sefydliad. Gweler Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer Prifysgol De Cymru isod. Gellir dod o hyd i Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer Coleg Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar eu gwefannau priodol.