Mae Prifysgol De Cymru yn gymuned academaidd amrywiol sy’n cynnwys sawl cenedl a chred, wedi’u huno gan ymrwymiad ar y cyd i drawsnewid bywydau trwy wybodaeth ac addysg.

P’un a ydym yn addysgu graddedigion am fyd cyfnewidiol gwaith a diwydiant, neu’n rhoi cyngor polisi i’r llywodraeth, gwthio ffiniau ymchwil gymhwysol neu ddefnyddio’r darganfyddiadau hynny i fynd i’r afael â’r dewisiadau mawr sy’n wynebu ein cymdeithas, rydym ni eisiau i’n Prifysgol ychwanegu gwerth i’n cymunedau, ein heconomi ac, yn bwysicaf oll, i fywydau’r rhai sy’n astudio yma.