Mae gan y Brifysgol tair cyfadran - Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth; Y Diwydiannau Creadigol; a Gwyddorau Bywyd ac Addysg, yn ogystal â chanolfannau ymchwil ar draws disgyblaethau allweddol ac amrywiaeth o adrannau a gwasanaethau cymorth proffesiynol sy’n cynorthwyo gwaith y Brifysgol.