Cyfadrannau ac Adrannau

Mae gan y Brifysgol bedair cyfadran - Busnes a Chymdeithas; Cyfrifiadureg, Peirianneg a Chymdeithas; Y Diwydiannau Creadigol; a Gwyddorau Bywyd ac Addysg, yn ogystal â chanolfannau ymchwil ar draws disgyblaethau allweddol ac amrywiaeth o adrannau a gwasanaethau cymorth proffesiynol sy’n cynorthwyo gwaith y Brifysgol.