Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd a graddau Doethuriaeth er Anrhydedd i unigolion o fri sydd â chysylltiad â Phrifysgol De Cymru (PDC), neu ardal De Cymru, neu sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i gymdeithas yn eu dewis maes.

Ymhlith y sawl sydd wedi derbyn dyfarniad o’r fath yn ddiweddar y mae Amy Wadge, yr ysgrifennwr caneuon sydd wedi ennill gwobr Grammy, y dyfarnwr rygbi rhyngwladol, Nigel Owens, a’r dylunydd ffasiwn, Jeff Banks, i enwi ond ychydig.