Grwp PDC

Mae Grŵp Prifysgol De Cymru’n cynnwys Prifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Merthyr Tudful. Mae’r sefydliadau hyn yn rhannu’r un gwerthoedd, sef ansawdd a rhagoriaeth wrth gyflwyno addysg ar draws sbectrwm llawn anghenion pobl Cymru a thu hwnt.


Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Royal Welsh College of Music and Drama

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru’n darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd uchel i tua 600 o fyfyrwyr bob blwyddyn ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau artistig, o berfformio offerynnol a lleisiol i actio, dylunio set a rheoli llwyfan.

Mae’r Coleg yn cynhyrchu graddedigion penderfynol, creadigol a huawdl, ac mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i ddylanwadu ac arloesi ar lefelau uchaf y diwydiant celfyddydol.

Rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno gweithlu rheolaidd a thra medrus i’r diwydiannau cerddoriaeth a theatr yn genedlaethol, a gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd diwylliannol Cymru a thu hwnt.

Cysylltu

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Caerdydd
CF10 3ER
Ffôn: +44 (0)29 2034 2854


Coleg Merthyr Tudful

Merthyr College

Mae Coleg Merthyr Tudful yn goleg cymunedol gwirioneddol sy’n rhan greiddiol o Ferthyr Tudful; caiff hyn ei gyflawni trwy ein enw da am fod yn arloesol ac yn ymatebol i anghenion unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau.  

Mae Coleg Merthyr Tudful wrth wraidd bywyd y gymuned, nid yn unig o ran addysg ond hefyd hamdden, adloniant, y celfyddydau a byw’n iach. Mae staff a myfyrwyr yn falch o fod yn rhan o Goleg Merthyr Tudful, yn cael eu gwerthfawrogi mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol ac yn rhannu llwyddiant y Coleg.

Cysylltu

Coleg Merthyr Tudful
Merthyr Tudful
CF48 1AR
Ffôn: 01685 726000


PARTNERIAETHAU â CHOLEGAU

Mae’r Brifysgol wedi datblygu cytundebau partneriaeth a masnachfreinio gyda sawl coleg yng Nghymru, trwy gydol Prydain ac mewn sawl sefydliad tramor, fel bod modd i chi astudio cwrs Prifysgol De Cymru yn eich coleg lleol.