Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael ein harwain gan ein Canghellor, ein tîm Arwain Gweithredol a Bwrdd y Llywodraethwyr.

Dan arweiniad yr Is-ganghellor a Phrif Weithredwr Grŵp PDC, yr Athro Julie Lydon OBE, y Tîm Gweithredol yw tîm uwch-reolwyr y Brifysgol. Mae’n gyfrifol am ddatblygu a chyflenwi cynlluniau strategol, cytuno ar bolisïau a gweithdrefnau, gosod cyllidebau a monitro perfformiad ariannol a gweithredol. 

OFFERYN AC ERTHYGLAU LLYWODRAETHU

Yr Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu yw dogfennau cyfreithiol sylfaenol cyfansoddiad ac ymarfer Prifysgol De Cymru. Hefyd, maen nhw’n diffinio ffynonellau awdurdod a chyfrifoldebau o fewn y sefydliad.