Campws Caerdydd

Mae PDC Caerdydd yng nghanol y ddinas, sy'n eich rhoi yng nghalon prifddinas Cymru. Mae'n gartref perffaith ar gyfer ein cyrsiau diwydiannau creadigol a'n myfyrwyr.

Mae'r degawd diwethaf wedi gweld cyfleusterau arbenigol yn datblygu ar draws y campws i chi allu mireinio a dysgu sgiliau creadigol mewn amgylchedd proffesiynol.

Mae Caerdydd yn ganolfan bwysig ar gyfer cynhyrchu'r cyfryngau yn y DU, ac mae canol y ddinas yn gartref i'r BBC, yn ogystal â stiwdios Pinewood sydd wedi'u sefydlu.

Mae cymaint o gyfle yng Nghaerdydd ac mae'n debyg bod gennych lawer o gwestiynau am ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, ymweld â ni mewn diwrnod agored am fwy o wybodaeth.

sut i ddod o hyd i ni

O gyffyrdd 29, 32 neu 33 yr M4.

Mae maes parcio mawr gyferbyn ag adeilad yr ATRiuM yn Adam Street, ac mae maes parcio arall yn Knox Road.

Bydd angen troi i'r chwith oddi ar Fitzalan Place i gyrraedd Maes Parcio Knox Road os ydych chi'n dod o adeilad yr ATRiuM.

Y cod post yw CF24 2FN.


Cyfarwyddiadau o G33 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33. Teithiwch i'r de, arwydd Bae Caerdydd, ar yr A4232. Gyrrwch am ryw 5 milltir, croeswch y bont dros Fae Caerdydd, ac ewch yn eich blaen drwy Dwnnel Butetown. Trowch i'r chwith yn y cylchfan, ac yna ewch ar draws y cylchfan nesaf ac i lôn ddeuol yr A4234, arwydd Canol y Ddinas (fe welwch Lanfa'r lwerydd ar y dde). Ewch i ben y lôn hon, trowch i'r chwith i'r A4160, ac mae ATRiuM ar y dde.


Cyfarwyddiadau o G32 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 32. Ewch i'r de ar yr A470, arwydd Canol Dinas Caerdydd. Parhewch ar yr A470 (North Road) nes cyrraedd Canol y Ddinas. Wrth i chi ddynesu at y goleuadau traffig (mae Prifysgol Caerdydd ar y chwith a maes parcio hir ar y dde) trowch i'r chwith i Boulevard de Nantes heibio i Neuadd y Ddinas ar y chwith. Arhoswch ar y ffordd hon a gyrrwch o dan bont y rheilffordd yn y goleuadau traffig nesaf. Trowch i'r dde i mewn i Fitzalan Place. Ewch drwy'r goleuadau traffig cyntaf a chadwch i'r dde yn y goleuadau nesaf (dylech weld gorsaf dân ar y chwith). Ewch drwy'r goleuadau traffig nesaf ac mae ATRiuM ar y dde.


Cyfarwyddiadau o G29 yr M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 29. Trowch i'r chwith i'r A48, arwydd M4 Caerdydd. Ar ôl tua 4 milltir, cymerwch y tro sydd â'r arwydd Dociau a Dwyrain Caerdydd. Yn y cylchfan cymerwch yr allanfa 1af i Southern Way - A4161 (arwydd Dociau, Dwyrain Caerdydd). Cadwch i'r chwith, arwydd Canol y Ddinas. Yn y clychfan cymerwch yr 2il allanfa i Heol Casnewydd - A4161, arwydd Canol y Ddinas. Ewch ar hyd Heol Casnewydd am tua 1.5 milltir. Trowch i'r chwith i Fitzalan Place (y chwith nesaf ar ôl Gwesty Holland House), arwydd Penarth. Ewch yn syth ymlaen yn y goleuadau traffig, yna cadwch i'r dde ac ewch i mewn i Adam Street. Bydd gorsaf dân ar y chwith. Ewch drwy set arall o oleuadau traffig. Mae ATRiuM ar y dde.

Mae'r atriwm yn daith gerdded 10 munud o orsaf drenau Caerdydd Canolog ac yn daith gerdded 5 munud o orsaf drenau Stryd y Frenhines, Caerdydd.

Gwasanaethir Caerdydd gan wasanaethau cyflym National Express gan Gerddi Sofia a bwsiau Megabus o Ffordd y Brenin. 

Ceir hefyd wasanaeth uniongyrchol i ac o Heathrow, Gatwick, Stansted a meysydd awyr Bryste. 

Mae Gerddi Sofia yn daith gerdded 25 munud o'r atriwm tra bod Kingsway yn 15-munud i ffwrdd ar droed.

Mae Maes Awyr Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac fe'i gwasanaethir gan gysylltiadau bws a thrên rheolaidd.

Mae Maes Awyr Heathrow yn Llundain ryw ddwy awr a hanner i ffwrdd mewn car ac maes awyr ym Mryste hefyd.

Cymerwch olwg o gwmpas

pethau i'w gwneud