Cyrsiau creadigol ac arloesol

creativecourses.jpg

Campws bwrpasol yng nghanol y ddinas

cardiff-campus-test4.jpg

Cysylltiadau diwydiant a digwyddiadau

Industry Employers On Your Doorstep

Lleoedd i astudio a chymdeithasu

Study and Learn in Cardiff


CYRSIAU

Mae eich dyfodol creadigol yn dechrau ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae ein campws yng Nghaerdydd yn gartref i gymuned fywiog a chreadigol, o Gemau a Dylunio, i Ffasiwn a Ffilm. Gan roi pwyslais ar ddysgu ymarferol a/neu efelychu gwaith, ein nod yw creu myfyrwyr sy’n greadigol ar-alw ac yn barod am swydd, a darparu cyfleoedd i weithio a chydweithio â phartneriaid yn y diwydiant, megis ITV Cymru Wales, BBC Cymru Wales, Drama BBC, Badwolf, Cloth Cat, Blue Stag a llawer mwy.


Offer blaengar a lleoedd creadigol a phroffesiynol i chi feistroli'ch celf.

Mae campws Caerdydd yn wirioneddol yn olygfa i'w gweld. Y tu mewn fe welwch ystod o fannau pwrpasol, meddylgar sy'n sicrhau'r cydbwysedd perffaith o astudio a chymdeithasu. Mae hefyd mewn lleoliad perffaith sy'n caniatáu inni gydweithio â rhai o'r cyflogwyr gorau yn Ne Cymru.

Rydyn ni wedi buddsoddi yn y dechnoleg, meddalwedd ac offer diweddaraf i sicrhau eich bod chi'n defnyddio ac yn dysgu yn rheolaidd yn yr un cyfleusterau ag y byddech chi o fewn diwydiant a bod gennych chi ddigon o leoedd pwrpasol i fyfyrwyr gydweithio ar brosiectau.


DIWRNODAU AGORED

Cardiff-student-ambassador

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru.

Cyrraedd Yma

Cardiff-city-centre

Wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd, mae’n hawdd cyrraedd y campws mewn car ac mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus ardderchog.

Llety

cardiff campus and accommodation

Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad myfyrwyr – mae’n llawer mwy na lle i aros a gallwn wneud i chi deimlo’n gartrefol.


Dathlu ein myfyrwyr

Bob blwyddyn rydym yn cymryd amser i ddathlu gwaith ein myfyrwyr Diwydiant Creadigol trwy ŵyl o'r enw 'Gradfest'.

Mae’r ŵyl bwrpasol hon yn gartref i waith prosiect, blogiau, fideos, postiadau cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy gan ein myfyrwyr a’n graddedigion. Mae myfyrwyr o bob rhan o'r brifysgol yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i'r llu ac i ymfalchïo mewn gwneud hynny.

Mae ein myfyrwyr a’n graddedigion dawnus wedi ennill Oscars ac wedi dylunio setiau ar gyfer BAFTA ac wedi ennill gwobrau fel y Wobr Gerddoriaeth Gymreig, Gwobr Pensil yng Ngwobrau Gwaed Newydd D&AD, a hyd yn oed wedi gwneud rhestr fawreddog Breakthrough Brits.

His Dark Materials - Badwolf / BBC

Bu mwy na 40 o fyfyrwyr a graddedigion o Ysgol Ffilm a Theledu’r Brifysgol yn gweithio ar gynhyrchiad y BBC o’r ddrama deledu epig a thrawiadol, His Dark Materials.

Sex Education 2 - Eleven Film / Netflix

Mae dros 20 o fyfyrwyr a graddedigion wedi cael y cyfle i weithio ar y gyfres Netflix 'Sex Education' a gafodd ganmoliaeth fawr, diolch i gysylltiadau agos Ysgol Ffilm a Theledu PDC ag 'Eleven Film'.

Gŵyl Immersed!

Mae Gŵyl Immersed!yn ŵyl gerddoriaeth unigryw sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Mae’n cael ei churadu, ei chynllunio a’i gweithredu gan fyfyrwyr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol PDC.


Bywyd Myfyrwyr

Mae Caerdydd yn brifddinas sy’n llawn hanes, creadigrwydd ac antur.

Mae ein prifddinas yn llawn o bethau i'w gwneud, p'un a ydych chi'n hoff o siopa, mynd allan, chwaraeon neu unrhyw beth yn y canol. Mae gennym bopeth o fannau gwyrddlas sy'n berffaith ar gyfer egwyliau astudio hamddenol, i arcedau sy'n llawn siopau coffi cudd a bwtîcs ac arenâu enfawr sy'n cynnal popeth o ddigrifwyr enwog i'ch hoff sêr pop. Fyddwch chi byth yn brin o bethau i'w gwneud gyda'ch ffrindiau prifysgol newydd.

Gwyddys hefyd fod Caerdydd yn un o'r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU i fyfyrwyr. Felly beth ydych chi'n aros amdano?

DIGWYDDIADAU

BAFTAS

Rydym yn cynnal llwyth o ddigwyddiadau Diwydiant Creadigol ar draws pob pwnc.

Mae hyn yn cynnwys dosbarthiadau meistr o amrywiaeth o bynciau, sesiynau Holi ac Ateb gyda gweithwyr proffesiynol, a chyfleoedd i rwydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant. Darganfyddwch pa ddigwyddiadau Diwydiant Creadigol sydd ar y gweill.

SGWRSIO Â MYFYRWYR

Denika - Sports and Societies

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yno ac sydd wedi cael crys-t PDC.

Eisiau gwybod ychydig mwy am deimlad y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Gaerdydd fel lle i fyw? Mae ein Unbuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!


Sut i Gyrraedd Yma

Cardiff Campus

Mynnwch wybodaeth am ble rydyn ni a beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n ymweld.

Archwilio Caerdydd

Students at Cardiff Campus

Byw bywyd yn uchel neu gymryd ar eich cyflymder eich hun, mae Caerdydd yn ddinas sydd â rhywbeth at ddant pawb.

Diwrnodau Agored

Open Days Bloggers

Yn barod i archebu lle ar ddiwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfod y cyfleoedd sy'n eich disgwyl?

Gwneud Cais i PDC

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.