cardiff-campus-test4.jpg

Campws bwrpasol yng nghanol y ddinas

creativecourses.jpg

Cyrsiau creadigol ac arloesol

Industry Employers On Your Doorstep

Cyflogwyr y diwydiant at eich drws

Study and Learn in Cardiff

Lleoedd ysbrydoledig i astudio a chymdeithasuCYRSIAU

Mae ein campws yng Nghaerdydd yn gartref i gymuned fywiog a chreadigol, o Gemau a Dylunio, i Ffasiwn a Ffilm, mae eich dyfodol creadigol yn cychwyn yma ym Mhrifysgol Cymru.


Creu myfyrwyr creadigol sy'n barod am waith

Ni yw'r brifysgol sy'n annog y tu allan i mewn. Gan roi pwyslais ar ddysgu ymarferol a / neu efelychu gwaith, ein nod yw creu myfyrwyr sy'n greadigol-ar-alw ac yn barod am swydd, a darparu cyfleoedd i weithio a chydweithio â phartneriaid yn y diwydiant, fel:


CAMPWS CAERDYDD

Ewch ar daith fideo trwy gampws Caerdydd:

Offer blaengar a lleoedd creadigol a phroffesiynol i chi feistroli'ch celf.

Mae campws Caerdydd yn wirioneddol yn olygfa i'w gweld. Y tu mewn fe welwch ystod o fannau pwrpasol, meddylgar sy'n sicrhau'r cydbwysedd perffaith o astudio a chymdeithasu. Mae hefyd mewn lleoliad perffaith sy'n caniatáu inni gydweithio â rhai o'r cyflogwyr gorau yn Ne Cymru.

Rydyn ni wedi buddsoddi yn y dechnoleg, meddalwedd ac offer diweddaraf i sicrhau eich bod chi'n defnyddio ac yn dysgu yn rheolaidd yn yr un cyfleusterau ag y byddech chi o fewn diwydiant a bod gennych chi ddigon o leoedd pwrpasol i fyfyrwyr gydweithio ar brosiectau.


BYWYD MYFYRWYR YNG NGHAERDYDD

Caerdydd o Safbwynt Myfyriwr

Yn y fideo byr hwn, mae myfyriwr rhyngwladol, Jakub, yn dangos ei hoff lefydd yng Nghaerdydd a'r lleoedd y mae'n treulio ei benwythnosau gyda ffrindiau a chyd-letywyr.

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yno ac sydd wedi cael crys-t PDC

Eisiau gwybod ychydig mwy am deimlad y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Gaerdydd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!

Mae Caerdydd yn ddinas sy'n llawn diwylliant a gweithgaredd

O safleoedd hanesyddol a mannau problemus teithio mewn cyrraedd hawdd i sinemâu to, pop-ups bwyd stryd, theatr fyw, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, cerddoriaeth, gwyliau a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.

Student Life Cardiff

Cwrdd â phobl newydd sy'n dod yn ffrindiau am oes

Mae PDC yn llawer mwy na man astudio. Mewn gwirionedd, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar. Waeth bynnag eich llwybr dewisol, pan ymunwch â'r #TeuluPDC fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

Student Life Cardiff

Cymryd rhan gyda chlybiau a chymdeithasau

Gyda dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu sgiliau, mae SU PDC yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

Student Life Cardiff

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich sefyllffa

Am wybod ychydig mwy am fywyd ar y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Pontypridd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!

 


Llety Caerdydd


Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad y myfyriwr - mae'n llawer mwy na lle i aros yn unig a gallwn eich helpu i deimlo'n iawn gartref

Mae yna lawer o opsiynau llety yn PDC felly gallwch chi ddewis y llety myfyrwyr sy'n gweithio orau i chi. Gallwn hefyd gynnig llawer o gyngor ar ddod o hyd i eiddo rhent preifat.


CYFARWYDDIADAU

Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i ni isod. Os ydych chi wedi archebu ymweliad, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi!


CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru
86-88 Adam St.
Caerdydd 
CF24 2FN

Ffôn: +443455760101
E-bost: [email protected]


CYFARWYDDIADAU

O gyffyrdd 29, 32 neu 33 o'r M4.

Mae maes parcio mawr gyferbyn ag adeilad ATRiuM ar Adam Street, gellir dod o hyd i barcio amgen yn Knox Road.

Mae angen i chi droi i'r chwith oddi ar Fitzalan Place i gyrraedd maes parcio Knox Road os ydych chi'n dod o adeilad ATRiuM.

Y cod post yw CF24 2FN.

Mae'r ATRiuM yn daith gerdded 10 munud o Gorsaf drenau Caerdydd Canologa thaith gerdded 5 munud o Gorsaf drenau Caerdydd Queen Street.

Gwasanaethir Caerdydd yn rheolaidd Express Cenedlaethol gwasanaethau o Erddi Sofia a Megabus hyfforddwyr o Kingsway. 

Mae yna hefyd wasanaethau uniongyrchol i ac o feysydd awyr Heathrow, Gatwick, Stansted a Bryste. 

Mae Gerddi Sofia 25 munud ar droed o'r ATRiuM tra bod Ffordd y Brenin 15 munud i ffwrdd ar droed.

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. Maes awyr Heathrow yn Llundain mae tua dwy awr a hanner mewn car i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste.

GWELLA POB YFORY