Coronavirus | Covid-19

 

GWYBODAETH AC ARWEINIAD

Cadw pawb yn ddiogel

Ein blaenoriaeth gyntaf yw cadw pawb yng nghymuned y Brifysgol yn ddiogel, mor bell ag y gallwn ni. Rydym yn dilyn cyfarwyddiadau a chyngor esblygol gan arbenigwyr meddygol, trwy Iechyd Cyhoeddus Cymru a'n llywodraethau yng Nghymru a'r DU.

Cadw dysgu i fynd

Rydym am i bob myfyriwr parhau i ddysgu, beth bynnag sy'n digwydd. Rydym yn paratoi i barhau i addysgu a chefnogi ein myfyrwyr mewn ffordd wahanol iawn. Bydd angen i bawb fod yn hyblyg ac mae technoleg yn mynd i fod yn bwysig iawn.