Archebwch eich tocynnau am ddim i'r gyfres darlith RI yn PDC

Hannah Fry - Royal Institution Christmas Lecture

Dr Hannah Fry


Mae tocynnau am ddim bellach ar gael i archebu ar gyfer Cyfres Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol, a fydd yn cael eu darlledu'n fyw ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae PDC yn un o 20 lleoliad ledled y DU a fydd yn ffrydio'r darlithoedd yn fyw o’r Sefydliad Brenhinol yn Llundain. Bydd y darlithoedd, sy’n anelu at bobol 11 i 17 oed hefyd yn cael eu darlledu ar BBC Pedwar rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd.

Yn y darlithoedd hyn, bydd Hannah Fry, y mathemetegydd a chyflwynydd teledu, yn datgelu’r rhifau, rheolau a phatrymau cudd sy’n dylanwadu ar ein bywydau bob dydd... mewn ffyrdd sy’n anodd iawn eu dychmygu.

Bydd hi’n datgelu sut mae ein greddfau yn aml yn annibynadwy, tra bod haen gudd o fathemateg yn gyrru bywyd bob dydd mewn ffyrdd pwerus ac annisgwyl.

Gellir defnyddio tebygolrwydd i ddeall gwyrthiau mwyaf rhyfeddol bywyd. Mae data mawr yn llywio llawer o'r tueddiadau a ddilynwn. Mae hyd yn oed yr hyn rydym yn ddewis ei wylio ar y teledu, neu pwy rydym ni’n dewis eu priodi, o dan ddylanwad cyfrinachol algorhytmau cyfrifiadurol.

Mewn cyfres o ddarlithoedd llawn arddangosfeydd rhyfeddol ac arbrofion byw, bydd Hannah yn dangos i ni sut i ddadgodio rhifau cudd bywyd, gan ein helpu i wneud dewisiadau gwell, gwahanu ffeithiau rhag ffuglen, a byw bywydau hapusach. Ond mae hi hefyd yn rhybuddio sut y gall ein ffydd ddiwyro mewn ffigurau arwain at drychineb pan gawn y symiau yn anghywir.

Trwy graffu ar ystadegau amheus, trychinebau peirianneg a data marwol, bydd Hannah yn gofyn cwestiynau moesegol mawr am yr ymddiriedaeth sydd gennym mewn mathemateg heddiw. A oes problemau na ddylid caniatáu i fathemateg eu datrys? A oes gan gyfrifiaduron ormod o reolaeth dros ein bywydau a’n preifatrwydd? A yw'n iawn y gall deallusrwydd artiffisial (AI) benderfynu pwy sy'n byw neu'n marw?

Yn y bôn, trwy archwilio terfynnau mathemateg a’i rôl yn y byd modern, bydd Hannah yn datgelu ac yn dathlu’r hyn sy’n gwneud y ddynol ryw mor unigryw.

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru: "Rydym yn falch iawn o gael cynnal y gyfres hon o ddarlithoedd, ac i arddangos y cyfleusterau ardderchog sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru (PDC).

"Gydag addysg wrth ei wraidd, mae'r Sefydliad Brenhinol yn adlewyrchu'r gwaith rydym yn ei wneud yma yn PDC i wneud dysgu yn hygyrch ac yn berthnasol i ystod mor eang â phosib o bobl.

"Mae cael eich dewis fel un o'r gwesteiwyr ar gyfer y digwyddiadau hyn yn anrhydedd i PDC, ac rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan fawr o ddigwyddiad sydd wedi dod yn stwffwl blynyddol i filoedd lawer o wylwyr."   

 

Archebwch eich tocynnau

 

Darlith Un

Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yh – Campws Casnewydd

 

Lecture Two

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yn  – Campws Pontypridd

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019, 5yh – 7.45yh – Campws Caerdydd