Arddangosfa newydd yn dathlu adfywio yn ein cymuned

Regeneration exhibition 1

Agorodd arddangosfa newydd yn Oriel y Bont yr wythnos ddiwethaf, wedi ei hysbrydoli gan ffawd amgylcheddol ac economaidd newidiol Trefforest a chymoedd de Cymru.

Mae arddangosfa The Art of Regeneration, yn oriel Tŷ Crawshay ar Gampws Trefforest, yn canolbwyntio ar drawsnewidiad y dalgylch o ardal wledig eidylaidd i ganolfan ddiwydiannol o bwys, cyn mynd trwy gyfnod o ddirywiad economaidd ôl-ddiwydiannol yn ystod y 1980au y mae cymunedau, sefydliadau a gwleidyddion wedi ceisio gwrthbwyso.

Mae hyn, ynghyd â’r ffordd y mae agweddau a phwysau ar yr amgylchedd wedi newid o ofynion ymelwa di-rwystr i’r angen am ddatblygu a chadwraeth gynaliadwy, yn ysgogi’r cwestiwn: beth yw celfyddyd adfywio?

Er mwyn ceisio dychmygu’r hyn a allai ddigwydd i’r rhanbarth yn y dyfodol a beth mae’r newidiadau sy’n digwydd yn ei olygu i bobl, ymgysylltodd yr artistiaid Nichola Goff, Shaz Magill a Natalia Dias ag ystod o sefydliadau cymunedol lleol, gan gynnwys Grŵp Ysgrifennu Creadigol Pontypridd, plant Ysgol Gynradd Parc Lewis, Artis a’r Crafty Cuppas.

Wrth greu eu gwrthrychau a’u delweddau eu hunain gan ddefnyddio planhigion a ddarganfuwyd yn tyfu ar hen domenni glo ac wedi’u hargraffu â phigment sy’n deillio o wastraff mwyngloddio, mae’r gymuned hefyd wedi dewis gweithiau celf o Gasgliad Parhaol Prifysgol De Cymru sy’n adlewyrchu creithiau’r gorffennol diwydiannol. Dangosir y rhain ochr yn ochr â gwaith celf a gynhyrchwyd gan artistiaid a hwyluswyr yr arddangosfa ac elfennau rhyngweithiol a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr cwrs gradd Dylunio Gemau Cyfrifiadurol y brifysgol.

Bydd yr arddangosfa ar agor rhwng 9am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener, tan 28 Mawrth 2020 (heb gynnwys y cyfnod rhwng 20 Rhagfyr 2019 a 2 Ionawr 2020, pan mae’r brifysgol ar gau ar gyfer gwyliau’r Nadolig). I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01443 480480.