Entrepreneur blaenllaw yn derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd gan PDC

Simon Gibson OBE

Yr wythnos hon (dydd Mawrth), derbyniodd yr Athro Simon Gibson CBE DL, Cadeirydd a Sylfaenydd Sefydliad Alacrity, Ddoethuriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol De Cymru.

Derbyniodd y dyn busnes, sydd hefyd yn Brif Weithredwr y cwmni technoleg rhyngwladol, Wesley Clover Corporation, y wobr yn ystod seremonïau graddio gaeaf y brifysgol, a gynhaliwyd ar Gampws Trefforest.

Sefydlodd Simon, sy’n byw yn Sir Fynwy, Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd, gyda’r nod o greu mwy o gwmnïau technoleg brodorol trwy ddarparu hyfforddiant ymarferol, sgiliau meddalwedd, mentora gan arbenigwyr y diwydiant a mynediad at gyfalaf cychwyn busnes i raddedigion.

Mae Wesley Clover yn berchen ar Westy’r Celtic Manor, sef cartref Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Casnewydd, gwerth £83m, a lle cynhaliwyd cystadleuaeth golff Cwpan Ryder 2010 ac Uwchgynhadledd NATO 2014.

Cyn ymuno â Wesley Clover, Simon oedd cyd-sylfaenydd, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ubiquity Software Corporation, sef cwmni arloesol ym maes datblygu protocolau i’r cyfryngau a llwyfannau gwasanaeth ar gyfer y rhyngrwyd.

Simon oedd cadeirydd cyntaf Rhaglen Cyflymu Twf Entrepreneuriaeth Rhanbarthol Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â phrif brifysgol y byd - Sefydliad Technoleg Massachusetts - i ddatblygu strategaeth entrepreneuriaeth newydd Creu Sbarc ar gyfer Cymru.

Yn ogystal, mae Simon wedi cadeirio Rhwydwaith Economaidd Casnewydd, sydd wedi dod â darparwyr o’r sector preifat, cyhoeddus ac addysg ynghyd i helpu i ddatblygu strategaeth gyffrous ar gyfer dyfodol y ddinas.

Gwnaethpwyd Simon yn Swyddog Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) am ei wasanaethau i ddiwydiant ac i’r gymuned yn Ne Cymru yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 1999. Yna, fe’i penodwyd yn Gomander Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) am wasanaethau i economi Cymru ac mae bellach yn Ddirprwy Raglaw Gwent.

Gan siarad yn y seremoni raddio, dywedodd Simon: “Ar ôl cydweithio mewn partneriaeth dros ddegawdau, mae’n anrhydedd enfawr derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol De Cymru.

“Yn Alacrity, ein nod yw recriwtio graddedigion gorau Prifysgol De Cymru ac, ar y cyd â’n hangerdd dros addysg, mae’r brifysgol yn gydran allweddol o ran y cyflenwad talent lleol. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu ein perthynas â Phrifysgol De Cymru yn y dyfodol.”