Ffrindiau gorau i gynrychioli PDC ym mhencampwriaeth pêl-droed rheolau Awstralaidd Ewrop

Nicole and Martha

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol De Cymru wedi cael eu henwi yng ngharfan Prydain ar gyfer Pencampwriaeth Pêl-droed Rheolau Awstralaidd Ewrop 2019.

Bydd y ffrindiau gorau Nicole Hagan, myfyrwraig MSc Cryfder a Chyflyru, a Martha Williams, a raddiodd yn ddiweddar â BSc (Anrhydedd)mewn Nyrsio Oedolion, yn cynrychioli Elyrch Prydain am y tro cyntaf yn y twrnamaint, a fydd yn cael ei gynnal rhwng 9 ac 12 Hydref yn Llundain.

Rhannodd Nicole, o Swydd Armagh, a Martha, o Aberystwyth, neuadd breswyl yn ystod eu blwyddyn gyntaf yn mynychu Prifysgol De Cymru, gan benderfynu chwarae Pêl-droed Rheolau Awstralaidd ar ôl sylwi ar y tebygrwydd â Phêl-droed Gaelaidd – camp roedd Nicole yn arfer ei chwarae pan roedd yn ifanc.

Ar ôl mynychu sesiwn hyfforddi â Phantherod Caerdydd, sylwodd yr hyfforddwyr ar eu potensial a’u gwahodd am dreialon â charfan Prydain. Cawsant eu dewis ym mis Gorffennaf eleni i fod yn rhan o garfan Pencampwriaeth Pêl-droed Rheolau Awstralaidd Ewrop 2019.

Eleni, cystadlodd Nicole a Martha yn y Gynghrair Prifysgolion Genedlaethol fel rhan o dîm Prifysgolion De Cymru, sy’n cynnwys chwaraewyr o Brifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

“Cefais fy synnu’n llwyr pan atebais yr alwad a chlywed fy mod wedi cael fy newis,” medd Martha, sydd ar fin dechrau gweithio fel nyrs yn Ysbyty Brenhinol Lerpwl.

“Mae nifer o aelodau’r garfan yn brofiadol iawn ac nid oeddwn yn meddwl bod gennym unrhyw siawns - yn enwedig o gofio fy mod mor amhrofiadol.

“Dyma gyfle gwych, ac mae’r ffaith y bydd Nicole yn profi’r holl beth gyda fi yn ei wneud yn fwy cyffrous fyth.”

Ceisiodd Nicole, sydd ar fin dechrau astudio cwrs meistr ym Mhrifysgol De Cymru, chwarae pêl-foli pan ddechreuodd fynychu’r brifysgol, cyn dod i’r casgliad nad dyma oedd y chwaraeon iddi hi.

“Roeddwn yn wael iawn yn chwarae pêl-foli!” Esboniodd. “Felly penderfynais geisio chwarae Pêl-droed Rheolau Awstralaidd a chwympo mewn cariad â’r gêm ar unwaith.

“Cefais i a Martha lawer o hwyl, gan jocian am gael ein dewis i garfan Prydain, heb ystyried am eiliad y byddem ni’n llwyddo.

“Roedd y treialon yn fedydd tân a roddodd fewnwelediad i ni o’r ffordd roedd y chwaraewyr profiadol yn chwarae’r gêm, a wnaeth ein hysgogi i wella.”

“Mae cyfleusterau Prifysgol De Cymru wedi bod yn ardderchog ar gyfer hyfforddiant. Mae’r Parc Chwaraeon yn cynnwys ystafell gryfder a chyflyru, sy’n helpu i atal anafiadau gan fod Pêl-droed Rheolau Awstralaidd mor gorfforol, tra bod y trac yn wych o ran gwella cyflymder ac ystwythder.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y bencampwriaeth yn Llundain a manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn i gynrychioli’r wlad.”