Gwobr genedlaethol ar gyfer Clinig Cyngor Cyfreithiol PDC

USW students with Lady Hale at the LawWorks Annual Pro Bono Awards, which were held in London.

Gwaith myfyrwyr Prifysgol De Cymru i ddarparu cyngor a chymorth cyfreithiol yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol 

Cydnabuwyd gwaith Clinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol De Cymru yng Ngwobrau ProBono Blynyddol LawWorks, a gynhaliwyd yn Llundain. 

Mae’r Gwobrau’n cydnabod a dathlu ymrwymiad pro bono aelodau LawWorks, ei elusen a phartneriaid corfforaethol, yn ogystal â gwaith clinigau annibynnol Rhwydwaith Clinigau LawWorks. 

Siaradodd y Foneddiges Hale, Llywydd y Goruchaf Lys, yn y digwyddiad a chyflwyno’r gwobrau i’r enillwyr. Arweiniwyd y noson gan Matthew Stadlen, y cyflwynydd radio a theledu, cynhyrchydd ac awdur.    

Croesawyd dros 260 o westeion o’r sectorau pro bono, cyngor, cymorth cyfreithiol ac elusennol gan Simon Davis, Llywydd Cymdeithas y Gyfraith, ac Alasdair Douglas, Cadeirydd LawWorks. Siaradodd James Harper, Noddwr Gweithredol, Rheol y Gyfraith a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn LexisNexis UK, ar ran noddwr y wobr. 

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd Gwobr LawWorks Cymru i gynrychiolwyr Clinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol De Cymru, a oedd yn un o 11 categori.  

Dywedodd Hannah Menard, Cyfarwyddwr Clinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol De Cymru: “Mae’n hyfryd gweld holl waith caled ein myfyrwyr, staff a rhanddeiliaid yn cael cydnabyddiaeth yn y gwobrau am yr effaith mae wedi ei  chael ar y gymuned leol.  

“Mae pawb yn falch iawn o’r hyn mae ein myfyrwyr wedi ei gyflawni trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol.” 

Dywedodd Martin Barnes, Prif Weithredwr LawWorks: “Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a’r rheiny a gyrhaeddodd y rownd derfynol - mae pob un ohonynt yn haeddu cydnabyddiaeth a dylid dathlu eu gwaith a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud o ran hwyluso mynediad at gyfiawnder. 

“Roedd hi hefyd yn ysbrydoledig clywed gan y Foneddiges Hale, sydd wedi bod yn fodel rôl i’r proffesiwn cyfreithiol a phob elfen o reol y gyfraith.” 

 

#law clinic #law