Myfyrwyr yn cael blas ar yrfaoedd chwaraeon ym Mhrifysgol De Cymru

Cardiff Blues players at sport taster day

(ch-dd) Ymwelodd y chwaraewyr Gleision Gaerdydd Jamie Hill ac Alun Lawrence - sydd ill dau yn fyfyrwyr USW - Macaulay Cook a Kristian Dacey â diwrnod blasu chwaraeon yr ysgol. 

Ymwelodd mwy na 120 o ddarpar fyfyrwyr â Phrifysgol De Cymru yr wythnos hon i ddysgu am yrfaoedd posibl ym maes chwaraeon.

Daeth myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol Garth Olwg, Coleg Gwent a Choleg Yeovil i Barc Chwaraeon blaengar y Brifysgol i glywed gan staff a graddedigion yn rhan o ddiwrnod blasu.

Yn ogystal â dysgu am yrfaoedd ym maes seicoleg pêl-droed, rygbi a chwaraeon, cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithdai ymarferol gan ddefnyddio’r cyfleusterau sydd newydd eu datblygu yn y Parc Chwaraeon, gan gynnwys ei gampfa Cryfder a Chyflyru a’r cae pob tywydd newydd.

Ar ben hynny, cafodd y grŵp ymweliad gan Jamie Hill, Alun Lawrence, Macauley Cook a Kristian Dacey o dîm Gleision Caerdydd, a gyflwynodd grys wedi’i lofnodi a thocynnau gêm i’r disgyblion a berfformiodd orau. Mae Jamie ac Alun yn fyfyrwyr Prifysgol De Cymru sy’n chwarae i’r tîm dan 23 oed.

Dywedodd Huw Wilcox, Swyddog Cyflogadwyedd Chwaraeon Prifysgol De Cymru: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, a chafodd y myfyrwyr ddealltwriaeth o Addysg Uwch yn Adran Chwaraeon Prifysgol De Cymru.

“Cynhaliwyd tri gweithdy diddorol a thair sesiwn ymarferol yn ystod y dydd, ac roedd yr holl fyfyrwyr wedi ‘rhoi cynnig arni’. Roedd y rhyngweithio gan yr ysgolion a’r colegau yn rhagorol.

“Roedd y ffaith bod chwaraewyr y Gleision wedi ymuno â’r sesiynau ymarferol a chyflwyno’r gwobrau wedi coroni profiad gwych i’r myfyrwyr yn Adran Chwaraeon Prifysgol De Cymru.”

Ychwanegodd Andy Price, Cyfarwyddwr Dysgu, Chwaraeon a Lles yn Ysgol Gymunedol Aberdâr: “Roedd myfyrwyr ein hacademi chwaraeon a rygbi yn credu bod y sgyrsiau ar fywyd prifysgol yn fuddiol iawn – yn enwedig y sgyrsiau penodol ar seicoleg chwaraeon a pherfformiad ym maes pêl-droed merched, a oedd yn ddiddorol iawn.

“Amlygodd y sesiynau ymarferol y cyfleusterau gwych yn y Brifysgol, ac roedd y rhyngweithio â chwaraewyr Gleision Caerdydd yn dipyn o gymhelliad i’r myfyrwyr.”