PDC yn arwain y ffordd gyda dysgu efelychiadol Hydra

Hydra Suite Training_01 - Jan 2020

Mae staff Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cael eu hachredu fel hwyluswyr Hydra, sy’n eu caniatáu i ddylunio a chyflenwi gweithgareddau efelychiadol o ansawdd uchel i’n myfyrwyr.

Daeth crëwr methodoleg Hydra, sef yr Athro Jonathan Crego, ar ymweliad i Gampws Pontypridd PDC i gyflenwi’r cwrs deuddydd i staff heddlua, nyrsio a’r gyfraith, yn ogystal â swyddogion heddlu o Heddlu Gwent.

Mae Canolfan Efelychu Hydra yn adeilad Elaine Morgan yng Nglyn-taf yn darparu amgylchedd dysgu ac addysgu unigryw yn addysg uwch ac mae’n cael ei ddefnyddio i gynnal senarios trochi efelychiadol ar gyfer amrywiaeth o fyfyrwyr o’n cyrsiau Gwyddorau Heddlu, Nyrsio, Llywodraethu Byd-eang a Gwaith Cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus, Busnes a Marchnata. 

Mae’r set yn un o chwech yn unig sydd wedi’u gosod ym mhrifysgolion y DU, ac mae’n un o’r setiau “cwmwl” mwyaf datblygedig o ran technoleg ledled y byd.

Dywedodd Jonathan Crego, sy’n Ddarlithydd Gwadd yn PDC: “Dyluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno athroniaeth Hydra, datblygu efelychu, rheoli ymarfer, technolegau cynorthwyol a hwyluso Hydra i addysgwyr ac ymarferwyr. Mae’r cwrs deuddydd yn sicrhau y cynhelir y safonau uchaf o ran cyflenwi addysg a hyfforddiant Hydra ar draws addysg uwch a’r gwasanaethau cyhoeddus. Rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno’r fethodoleg i wahanol ddisgyblaethau a chyfadrannau yn PDC.” 

Dywedodd Helen Martin, sef y Rheolwr Academaidd ar gyfer Heddlua a Diogelwch: “Mae gan Hydra lawer o fuddion i ni fel ysgolheigion, yn ogystal â’n myfyrwyr. Rydyn ni wir wedi bod yn ceisio ‘hydra-eiddio’ profiad y myfyrwyr. Er bod y dechnoleg wedi’i dyfeisio i hwyluso hyfforddiant golau glas, rydym wedi dangos bod llawer o bosibiliadau ar gael ar gyfer amrywiaeth o wahanol gyrsiau. Mae’n cynnig amgylchedd i gyflenwi dysgu a thechnoleg arloesol efelychiadol. Yn bwysicaf oll, mae’n caniatáu i’n myfyrwyr brofi senarios o’r fath mewn amgylchedd diogel, eu caniatáu i wneud camgymeriadau a’u galluogi i ddysgu ohonynt cyn y bydd angen iddynt ddefnyddio’r sgiliau hyn yn y byd go iawn.”

Dywedodd Dr Dean Whitcombe, sef y Rheolwr Efelychu Hydra ar gyfer PDC:  “Mae technoleg ddiweddaraf y cwmwl yn darparu llwyfan unigryw ar gyfer cydweithio a datblygu ymarfer rhwng PDC, prifysgolion eraill a sefydliadau allanol. Mae staff Hydra a’r technolegau y mae’r set yn eu galluogi wedi gwneud cyfraniad sylweddol i ragoriaeth addysgu ac ymchwil trwy gydol PDC yn ystod y blynyddoedd diweddar ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu’r arferion arloesol hyn mewn partneriaeth â’r Athro Jonathan Crego a Sefydliad Hydra.”