Plant ysgol Gwent yn dod yn wneuthurwyr ffilmiau am y dydd

Croesyceiliog primary school film day

Ymwelodd plant o ysgol gynradd yng Nghwmbrân â Phrifysgol De Cymru yr wythnos hon i ddysgu am yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

Daeth y grŵp o 60 o ddisgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Croesyceiliog i Gampws Caerdydd y Brifysgol i gael gwybod am wahanol gyfleoedd mewn meysydd fel ffilm, animeiddio a chynhyrchu cyfryngau.

Ar ôl dysgu am sut mae ffilmiau’n cael eu gwneud, cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithdai gyda’r darlithwyr Animeiddio Sarah Strickett a Gareth Hutchinson, a esboniodd y prosesau sy’n gysylltiedig â chreu animeiddiadau CGI, stop-symudiad a 2D.

Gwnaethant hefyd wylio rhai o’r prosiectau gan gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol, a’u hysbrydolodd i feddwl am fynd i’r brifysgol.

Yn ystod y digwyddiad, aeth y disgyblion hefyd ar daith o amgylch y cyfleusterau o’r radd flaenaf, gan gynnwys yr ystafell sgrîn werdd, y stiwdios animeiddio stop-symudiad a’r ystafell cipio symudiad.

Yna, cafodd y plant gyfle i wneud eu ffilmiau byr eu hunain, a ddangoswyd i gynulleidfa o’u ffrindiau a’u teulu yn rhan o seremoni wobrwyo.

I orffen y diwrnod, rhoddwyd gwobrau i’r myfyrwyr gan eu hathrawon a chyn-gystadleuydd yr X-Factor, Russell Jones, am y ddrama sgrîn orau, y rhaglun gorau a llawer mwy. Hefyd, rhoddodd Prifysgol De Cymru wobrau i’r myfyrwyr am gymryd rhan yn y gweithdai actio, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd.

Helpodd Caitlin Woodland, swyddog recriwtio myfyrwyr graddedig yn y Brifysgol, i drefnu’r digwyddiad. Dywedodd: “Roedd y myfyrwyr wrth eu bodd yn dysgu am y gwahanol swyddi a chyfleoedd yn y diwydiannau creadigol, a sut mae ein cyrsiau yn gallu eu helpu i gyflawni eu huchelgeisiau.

“Er eu bod nhw’n ifanc iawn o hyd, fe wnaethon nhw fwynhau meddwl am eu dyfodol a beth hoffen nhw ei wneud pan fyddan nhw’n hŷn.”

Ychwanegodd Hannah Corten, o Ysgol Gynradd Croesyceiliog: "Roedd y plant wedi mwynhau'r ymweliad â'r campws yn fawr iawn, ac roedd yn wych cael dysgu am yr offer a'r adnoddau sydd ar gael a'u profi.

"Roedd fy ngrŵp wedi mwynhau'r ystafell sgrin Werdd ac ystafell effeithiau arbennig yn arbennig. Rhannodd y plant sut roedden nhw'n mwynhau dysgu am fywyd y brifysgol ac roedden nhw'n teimlo'n fwy hyderus wrth gymhwyso'u sgiliau at eu campweithiau terfynol.

"Dyma fyddai'r tro cyntaf i blant fod i brifysgol ac eistedd mewn theatr ddarlithio, a'r tro cyntaf i'r plant arwain ar rywbeth gyda digwyddiad pen-draw fel hwn. Roedd hyn yn gwneud y digwyddiad cyfan yn arbennig o ychwanegol iddynt, ac roeddent yn hoff iawn o ddigwyddiad yr Oscars a'r gwobrau a ddyfarnwyd gan USW.

"Roedd llawer o blant hefyd yn rhannu sut yr hoffen nhw fynd i fyd y celfyddydau-o weithredu i graffeg ac animeiddio, felly roedden nhw'n bendant wedi'u hysbrydoli gan eu profiad ar y diwrnod."

Os ydych yn athro mewn ysgol neu goleg ac yn dymuno cynnal digwyddiad gyda'r brifysgol, cysylltwch â'r tîm ysgolion a cholegau ar schoolsandcolleges@southwales.ac.uk