Cydnabyddiaeth gan wobrau PDC i wneuthurwyr ffilm ifanc a thalentog

Film

Mae Prifysgol De Cymru wedi dathlu gwaith ffilm a theledu gwych gan bobl ifanc mewn ysgolion a cholegau mewn cyfres newydd o wobrau.

Cafodd gwobrau Ysgolion a Cholegau Ysgol Ffilm a Theledu Cymru eu creu mewn partneriaeth ag Into Film Cymru a Screen Alliance Cymru i gydnabod cariad pobl ifanc at ffilm, i dynnu sylw at rai o'n sêr newydd ac i anrhydeddu ein haddysgwyr mwyaf dylanwadol.

Cafodd y gwobrau blynyddol eu cynnal am yr ail dro ddydd Llun (21 Medi) a dathlwyd gwaith gan ddisgyblion mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru a De-orllewin Lloegr.

Roedd yr enillwyr fel a ganlyn: 

Ffilm Naratif Orau (Ffuglen) 

Categori 11-15 oed: Ail Law gan Glwb Ffilm Nantlle. Gwnaed y ffilm hon dros bedwar diwrnod gan grŵp o naw o bobl gyda mentor. Rhannodd y criw bob rôl, gan gynnwys sgriptio, actio, cyfarwyddo, camera, sain a golygu. Gwylio'r ffilm yma

Categori 16-19 oed: Isolation gan Ewan French, Ysgol Ffilm Screenology. Mae'r ffilm hon yn canolbwyntio ar Joey, sy'n teimlo’n hynod unig yn ystod cyfnod cloi Covid-19.  Mae’n ceisio dangos sut i gadw’n gadarnhaol a peidio â cholli adnabyddiaeth ohonoch chi’ch hun. Gwylio'r ffilm yma

Ffilm Naratif Orau (Dogfen)

Categori 11-15 oed: The Wonderful World of Hedgehogs gan Dylan Allman, Ysgol Bechgyn Trefynwy. Gwnaeth Dylan y rhaglen ddogfen ar ôl dod o hyd i ddraenogod yn ei ardd yn ystod y cyfnod cloi, a’i obaith oedd ysbrydoli pobl o bob oed i wneud eu gerddi'n fwy croesawgar i ddraenogod ac atal y gostyngiad yn eu niferoedd. Ers hynny mae'r ffilm wedi'i hanfon i Countryfile y BBC ar ôl creu argraff ar y beirniaid. Gwylio'r ffilm yma

Categori 16-19 oed: Nameless Faceless gan Amy Farrer, Matt Wingfield a Sophie Harrison, Heart of Worcestershire College. Mae'r ffilm hon yn datgelu agwedd ar y diwydiant cerddoriaeth y mae llai o sôn amdano, ac yn ein gorfodi i ystyried pam mae rhai normau cymdeithasol ar waith. Gwylio'r ffilm yma

Ffilm Orau Heb Eiriau neu mewn Dull Arbrofol neu wedi ei Hanimeiddio 

Categori 11-15 oed: On the beach gan Scott Hinchcliffe, Ysgol Parc y Bont

Categori 16-19 oed: Oddities and Wonders gan bobl ifanc 16-19 oed yn rhan o’r BFI Film Academy yn Media Active. Mae'r ffilm hon yn defnyddio animeiddio a dulliau arbrofol i gyfleu antur chwareus i fyd theatrig rhyfedd a rhyfeddol y Neuadd Gerdd. Gwylio'r ffilm yma

Adolygiad Ffilm Gorau

Categori 11-15 oed: Seren Dibble o Ysgol Gyfun Ystalyfera, am ei hadolygiad o The Imitation Game. Gwylio cyfweliad Seren yma

Categori 16-19 oed: Hedydd Ioan o Gyngor Ymgynghorol Ieuenctid Into Film Cymru, am ei adolygiad o Good Will Hunting. Gwylio cyfweliad Hedydd yma

Dywedodd Tom Ware, Cyfarwyddwr Cynhyrchu a Pherfformio PDC: "Mae'n bleser mawr dathlu’r bobl ifanc hyn a’u doniau anhygoel ym maes ffilm a theledu.  Roedd safon y gwaith yn uchel iawn eleni eto, a gwnaeth y gwaith creadigol rhyfeddol a gynhyrchwyd gan yr holl gyfranogwyr argraff arbennig arnon ni mewn cyfnod digon anodd."

Dywedodd Rhys Bebb, Swyddog Hyfforddiant ac Addysg Cymraeg Screen Alliance Cymru: "Rydyn ni yn Screen Alliance Cymru yn ceisio addysgu ac ysbrydoli pobl ifanc drwy dynnu sylw at y gwaith teledu a ffilm sy'n digwydd yn eu hardaloedd lleol.  Rydyn ni hefyd yn sicrhau eu bod yn cael gwell gwybodaeth am y cyfleoedd posibl sydd ar gael i ddechrau mentro tuag at yrfa yn y diwydiant. Felly, bu’n bleser mawr bod yn rhan o’r broses feirniadu unwaith eto yn y gwobrau hyn eleni.

"Mae'r ystod eang o genres a ddefnyddiwyd gan yr ymgeiswyr a’r defnydd a wnaethon nhw o’u sgiliau sinematograffeg rhagorol i adrodd eu straeon wedi creu argraff fawr arnon ni. Llongyfarchiadau i bawb.”

Ychwanegodd Hywel Roberts, Cydgysylltydd Cyflenwi Rhaglenni Into Film Cymru: "Mae Into Film Cymru yn falch o gefnogi'r gwobrau hyn sydd â’r nod o dynnu sylw at waith gwneuthurwyr ffilm y dyfodol a dathlu eu crefft, ac mae hyn wrth wraidd ein gwaith yn cefnogi athrawon a phobl ifanc i harneisio a datblygu eu sgiliau llythrennedd ffilm, adolygu ffilmiau a chreu ffilmiau. Llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd."