Cyn-fyfyrwyr PDC wedi'u henwebu gyda rhai o enwau mwyaf yr Oscars eleni

Oscars.jpg

Mae cyn-fyfyrwyr o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi gweithio ar rai o ffilmiau mwyaf llwyddiannus y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi'u henwebu ar gyfer Gwobrau Academi 2020.

Mae 15 o gyn-fyfyrwyr Ysgol Ffilm a Theledu PDC wedi cael eu rhestru yn yr enwebiadau eleni, yng nghategorïau Dyluniad Cynhyrchiad, Effeithiau Gweledol, a Ffilm Nodwedd wedi'i Hanimeiddio.

Erbyn hyn, gall cyn-fyfyrwyr PDC ychwanegu rhai o ffilmiau Hollywood mwyaf llwyddiannus y blynyddoedd diwethaf ar eu CVs, ar ôl bod yn gweithio ar ffilmiau mawr gan gynnwys 1917, Avengers: Endgame, The Lion King a Star Wars: The Rise of Skywalker.

Bydd y 92fed Gwobrau'r Academi yn digwydd ar ddydd Sul 9 Chwefror yn Los Angeles, a bydd yn cael ei ffrydio'n fyd-eang o 10pm GMT.


Daniel Kemeys

Mae Daniel Kemeys, cysodydd digidol o Gwmbrân, wedi'i enwebu yn y categori Effeithiau Gweledol am ei waith ar Star Wars: The Rise of Skywalker.

Daniel KemeysBu'r cyn-fyfyriwr 27 oed, a raddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2014 gyda BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol, yn gweithio ar y ffilm ffuglen wyddonol ffantasi am naw mis.

Wrth ddisgrifio ei waith yn ILM Llundain (Industrial Light & Magic), eglurodd Daniel: "Yn syml, mae cysodydd digidol yn defnyddio meddalwedd digidol (fel Photoshop) ond gyda delweddau symudol. 

“Rydyn ni'n defnyddio'r holl elfennau ac yn eu rhoi at ei gilydd i greu teimlad real i'r saethiad. Fy swydd i oedd gwneud yn siŵr fod y saethiad yn gadael y stiwdio yn edrych fel pe bai'r effeithiau hynny wastad wedi bod yna."

Roedd tîm o oddeutu 40 o gysodwyr yn gweithio ar 650 o wahanol saethiadau ar gyfer y ffilm, a enillodd Wobr y Gymdeithas Effeithiau Gweledol hefyd yr wythnos ddiwethaf. 

Roedd Daniel hefyd yn rhan o'r tîm a enillodd Oscar am Jungle Book yn 2016 – i enwi dim ond un ffilm o restr drawiadol y mae wedi gweithio arnynt, gan gynnwys Avengers: Endgame, Thor: Ragnarok, Venom a Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

"Mae'n deimlad anhygoel cael bod yn rhan o'r Oscars eleni, ac i fod ar restr ochr yn ochr â'r ffilmiau enfawr eraill yma. Mae agwedd orffenedig saethiad mor bwysig, ac mae gweld fy nghyfraniad i'r ffilm fyny ar y sgrin fawr wedi rhoi cymaint o foddhad i fi.

"Mae ILM Llundain yn un o'r cwmnïau effeithiau gweledol gorau yn y byd, ac mae'n anrhydedd cael gweithio iddyn nhw."


John Dolman

Mae John Dolman, o Aberpennar, hefyd wedi cael ei enwebu yn y categori Effeithiau Gweledol am ei waith ar Avengers: Endgame.

John DolmanMae'r cyn-fyfyriwr 28 oed, a raddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2016 gyda BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol, yn artist Paent a Roto gyda Framestore, cwmni effeithiau gweledol yn Llundain sy'n gweithio ar gynyrchiadau ffilm a theledu.

Dechreuodd ei yrfa fel rhedwr, ac fe gynigiodd Framestore fentor i John a chafodd gyfle i hyfforddi fel cysodydd digidol ochr yn ochr â'i swydd.

"Mae artistiaid paratoi yn glanhau'r gwrthrychau yng nghefndir a blaendir golygfeydd actorion byw, yn barod i'r cysodwyr osod yr effeithiau mewn haenau," meddai John.

"Mae hyn yn cynnwys tynnu unrhyw beth na ddylai fod yna, fel gwifrau, marciau tracio CGI o wisgoedd – a phob math o bethau bach eraill.

“Roedd fy ngwaith ar Avengers: Endgame yn canolbwyntio ar saethiadau yn cynnwys Chris Hemsworth, sy'n chwarae Thor, ond fel fersiwn o'r cymeriad a oedd dros ei bwysau. Roedd e'n gwisgo gobennydd o dan ei siwmper, felly fy nhasg i oedd 'smwddio' y crychau allan o'i ddillad er mwyn cuddio amlinelliad y gobennydd a gwneud iddo edrych fel pe bai e'r maint yna go iawn. Y peth pwysig yw paratoi'r saethiadau i'w gwneud nhw i ymddangos mor real â phosib pan fydd yr effeithiau'n cael eu hychwanegu."

Mae John wedi gweithio ar lwyth o ffilmiau mawr, gan gynnwys Mowgli: Legend of the Jungle, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Christopher Robin, Pokemon Detective Pikachu, a Lady and the Tramp, ynghyd â ffilmiau sydd heb eu rhyddhau eto, fel The King’s Man, Wonder Woman 1984 ac A Boy Called Christmas.

Meddai: "Roedd yn syrpreis anhygoel gweld rhestr enwebeion yr Oscars eleni. Er bod fy nghyfraniad i i'r ffilm yn gymharol fach, mae'r gwaith roto / paratoi yn gwneud gwahaniaeth mawr i ymddangosiad llyfn yr effeithiau arbennig." 


Stephen Enticott

Bu Stephen Enticott o Lanhari yn gweithio ar The Lion King, sydd hefyd wedi'i henwebu yn y categori Effeithiau Gweledol yng Ngwobrau'r Academi eleni. Astudiodd Stephen Animeiddio Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol De Cymru, ac fe raddiodd yn 1998. Erbyn hyn mae e'n Oruchwylydd Animeiddio ar gyfer MPC Film. 

Stephen EnticottMeddai: "Mae'n deimlad gwych i gael eich enwebu. Mae bob amser yn braf cael eich cydnabod gan eich cyfoedion. Mae pob un o'r sioeau yn benllanw gwaith, sgiliau a datrys problemau gan lawer o bobl. Mae wir yn gydnabyddiaeth o bawb a oedd yn rhan o'r gwaith. Roedd dros 130 o animeiddwyr yn gweithio ar The Lion King yn ystod y cynhyrchiad, sy'n dangos faint o amser, egni a chydweithio oedd ynghlwm â'r ffilm.

Roedd Stephen yn gweithio fel Pennaeth Adran ym maes animeiddio i gwmni Double Negative pan ofynnodd MPC iddo weithio ar The Lion King. Ers graddio, mae e wedi gweithio ar 26 prosiect – 20 ffilm, dwy gyfres fer, dwy sioe deledu fformat hir, cyfres deledu a hysbyseb. 

Meddai: "Ymhlith fy uchafbwyntiau mae gweithio ar gynyrchiadau fel; Baewulf, I am Legend, Watchmen, John Carter, Godzilla, Bourne Legacy, Fast & Furious 6 ac Avengers: Age of Ultron. Rydw i hefyd wedi gweithio ar Walking with Dinosaurs, Dinotopia, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Monster House ac Antman.

"Mae gorffen pob prosiect yn gyflawniad. Rydw i wedi cael profiadau anhygoel. Rydw i wedi cael cyfleoedd i gwrdd â phob math o bobl a chyfarwyddwyr, a chael cipolwg ar sut mae eu meddyliau'n gweithio ac ar eu prosesau creadigol. Roedd mynd i ddangosiad cyntaf y byd o The Lion King yn Los Angeles yn foment nodedig ddiweddar. 

"Disney yw un o'r cleientiaid gorau i fi weithio gyda nhw. Roedden nhw'n annog cydweithio o'r cynhyrchu i'r cyfarwyddo, ac maen nhw am i chi gynnig rhywbeth i'r broses. Roedd yn teimlo fel pe bai chi'n gweithio gyda nhw, yn hytrach nag iddyn nhw. Ar y cyfan roedd e'n brofiad anhygoel."


Oliver Herrick

Roedd Oliver Herrick, o Lincoln, yn rhan o'r Adran Gelf ar y ffilm 1917. Ymhlith llawer o wobrau eraill, fe enillodd 1917 wobr ar gyfer Dyluniad Cynhyrchiad Gorau yng ngwobrau'r BAFTA y penwythnos diwethaf, ac mae wedi'i henwebu am sawl Oscar. Graddiodd Oliver o Brifysgol De Cymru yn 2015 gyda BA (Anrh) Dylunio Setiau Teledu a Ffilm.

Eglurodd: "Ro'n i'n ddigon lwcus i gael swydd yn syth ar ôl graddio. Symudais i Lundain ymhen rhai diwrnodau, a dechrau gweithio ar Ready Player One, a oedd wedi'i gyfarwyddo gan Stephen Spielberg. Ro'n i'n gweithio ar y set gyda Stephen a oedd yn brofiad swreal iawn i rywun a oedd newydd raddio a gadael y brifysgol."

Aeth Oliver ymlaen i weithio fel Cynorthwyydd ar Mission Impossible: Fallout, cyn gweithio fel Drafftiwr Iau ar 1917 am naw mis. 

Meddai: "Roedd hyn yn cynnwys darlunio technegol ar gyfer setiau a chreu modelau. Tref o Ffrainc oedd un set benodol y gweithion ni arni. Roedd yn anhygoel pan welais i'r set yna'n dod yn fyw ar y sgrin fawr. 

"Mae'n anrhydedd gweithio ar gynhyrchiad sydd wedi cael ei gydnabod gan wobrau'r diwydiant. Mae'n galonogol gweld ffilm yn cael y gydnabyddiaeth mae'n ei haeddu."

Ar ôl gorffen 1917, aeth Oliver ymlaen i weithio ar y cam cyn-gynhyrchu ar gyfer ail-gread o glasur Disney, The Little Mermaid, a'r rhaglen deledu The Witcher.

Meddai: "Erbyn hyn, rydw i'n gweithio ar The Flash, a fydd yn cael ei rhyddhau yn 2022. Fy nod yw parhau i gael profiad ac adeiladu fy mhortffolio."


Danny Clark 


Roedd Danny Clark o Rydychen hefyd yn rhan o'r Adran Gelf ar ffilm 1917. Ymhlith llawer o wobrau eraill, fe enillodd 1917 wobr am y Dyluniad Cynhyrchiad Gorau yng ngwobrau'r BAFTA, ac mae wedi'i henwebu am sawl Oscar. Graddiodd Danny o Brifysgol De Cymru yn 2010 gyda BA (Anrh) Dylunio Setiau Teledu a Ffilm.

Sbardunwyd diddordeb Danny mewn ffilm pan oedd yn ifanc. Meddai: "Roedd dyluniad setiau yn fy niddori, ac ro'n i am weithio ar ffilm. Ro'n i am weithio ar setiau mawr a chestyll erioed. Pan o'n i'n ddeg oed, llwyddodd dad i fynd â fi i mewn i Stiwdios Pinewood, ac mae'r profiad wedi aros gyda fi."

Ar ôl graddio, swydd gyntaf Danny oedd gweithio ar ffilm Anna Kerenina fel Rhedwr yr Adran Gelf, cyn gweithio ar Star Wars Episode VII: The Force Awakens fel Drafftiwr Iau a Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker fel Cyfarwyddwr Celf Cynorthwyol.

Meddai: "Roedd hyn yn gyffrous iawn, roedd yn cynnwys darluniau manwl iawn a llawer o gyfrinachedd, fel y gallwch ddychmygu."

Bu Danny'n gweithio fel Cyfarwyddwr Celf Cynorthwyol ar y ffilm 1917. Eglurodd: "Roedd hyn yn cynnwys rhedeg gwahanol setiau, rheoli'r broses ddylunio ar leoliad, ac adeiladu'r olygfa. Er enghraifft, gan weithio gyda Dylunydd y Cynhyrchiad a'r Cyfarwyddwr Celf, fe grëon ni ffos a byncer rheng flaen yr Almaen. 

"Defnyddion ni logiau, llyfrau a dogfennau hanesyddol o'r rhyfel er mwyn bod mor gywir â phosib. Defnyddion ni ffotograffiaeth o'r awyr, gan ystyried coreograffi'r actorion i roi golygfeydd uniongyrchol i'r gynulleidfa. Roedden ni am iddo fod yn realistig, ond heb ei addurno gormod. Roedd yn syml, ac yn rhoi'r stori o flaen popeth arall."

Fel rhan o'r prosiect ymarferol, bu'r adran gelf fach a oedd yn gweithio ar y ffilm yn cloddio ffosydd ar Wastatir Salisbury.

Meddai: "Mae'r ffilm yn stori mor ddiddorol ond erchyll. Roedd yn anrhydedd ceisio cyfleu hyn drwy'r dyluniad. I gyfleu pa mor real oedd e, roedd y ffosydd wedi'u llenwi â dŵr go iawn. Roedd yn waith caled, ond roedden ni'n gallu cael cawod boeth ar ddiwedd y dydd. Wrth gwrs, mewn gwirionedd doedd gan y milwyr truenus ddim moethusrwydd o'r fath.

"Gweledigaeth y Cyfarwyddwr oedd ffilmio pob golygfa mewn un saethiad parhaus, felly roedd yn rhaid i ni gynnwys y set ar gyfer y saethiad nesaf, gan wneud yn siŵr hefyd fod pob golygfa'n ddigon hir i gyfateb i hyd y sgript. Roedd e'n gymhleth iawn, ac wir yn her. Doedd dim un darn o'r set yn cael ei ddefnyddio ddwywaith."