Cynllun lleoliadau newydd yn cynnig cyfleoedd yn y sector cyhoeddus i fyfyrwyr

Logistics and supply chain management

Mae myfyrwyr Logisteg, Caffael a Chadwyn Gyflenwi Prifysgol De Cymru yn mynd i allu elwa ar gyfleoedd gwaith yn sector cyhoeddus Cymru, diolch i’r ffaith bod cynllun lleoli newydd wedi cael ei ddatblygu.

Mae trafodaethau ynghylch cynllun rhyngosod peilot yn digwydd ar hyn o bryd rhwng y Brifysgol a Llywodraeth Cymru, lle bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i ymuno ag adrannau caffael yn sector cyhoeddus Cymru.

Bydd myfyrwyr yn nhrydedd flwyddyn BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi PDC yn rhan o’r cynllun, gyda hyd at bum lleoliad ar gynnig. Bydd y cynllun am gyfnod penodol, i weithio ar brojectau penodol fydd yn ategu eu hastudiaethau.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu costau cyflogi pob myfyriwr am y cyfnod. Ar ôl graddio, ac yn amodol ar eu perfformiad yn ystod y lleoliad, mae’n bosibl y bydd cyfle i fyfyrwyr ddychwelyd yn rhan amser i'r sefydliad lle’r oeddent ar leoliad.

Mae'r cwrs BSc(Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn un o raddau mwyaf llwyddiannus PDC, gyda 100% o’r myfyrwyr sy’n chwilio am gyfle i dreulio blwyddyn ar leoliad yn sicrhau rolau gyda phartneriaid lleol, yn amrywio o weithgynhyrchwyr i sefydliadau sector cyhoeddus.

Mae Scott Parfitt, arweinydd y cwrs, wedi gweithio gyda Julie Gould o dîm Lleoliadau PDC ar y project hwn.

Dywedodd: “Bydd y cynllun yn helpu graddedigion i gadw sgiliau ac yn cynyddu’r gallu masnachol sydd ar gael ar gyfer cymuned gaffael Cymru.

“Nod y cynllun yw rhoi digon o brofiad i fyfyrwyr i allu sicrhau swyddi parhaol ymhob rhan o’r sector cyhoeddus.”