Cyrsiau Animeiddio, Effeithiau Gweledol a Gemau PDC ymhlith yr 20 gorau’r byd

Rookies top 20 school

Mae Prifysgol De Cymru wedi'i henwi ymhlith yr 20 sefydliad addysgol gorau yn y byd ar gyfer Animeiddio 3D a Dylunio a Datblygu Gemau, ac mae hefyd wedi'i rancio ymhlith y 50 ysgol uchaf yn y byd ar gyfer Cyfryngau Creadigol ac Adloniant gan y sefydliad ar-lein a gymeradwywyd gan y diwydiant, The Rookies.

Computer AnimationYn ogystal â hyn, mae USW newydd ddod yn un o ddim ond nifer fach o sefydliadau yn fyd-eang i gael statws Ysgol Ardystiedig gan The Rookies, yn seiliedig ar safon ragorol y gwaith myfyrwyr a gofnodwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i'w gystadleuaeth flynyddol.

Mae sefydliad a gydnabyddir yn rhyngwladol, The Rookies yn dathlu ac yn craffu ar brosiectau digidol myfyrwyr creadigol ledled y byd.

Mae’n gymuned i fyfyrwyr ac artistiaid digidol nad ydynt yn broffesiynol arddangos eu gwaith ar lwyfan sy’n cael ei gefnogi a’i werthuso gan weithwyr proffesiynol o rai o’r stiwdios mwyaf yn y byd. 

Game ArtMae cyrsiau Animeiddio, Effeithiau Gweledol a Gemau PDC wedi'u hardystio yn rhan o broses ddethol fanwl The Rookies i asesu ysgolion creadigol, gyda'r nod o sicrhau mai dim ond y sefydliadau gorau sy'n cael eu derbyn, fel bod yr anrhydedd yn parhau'n un gyfyngedig.

Mae bod yn Ysgol Ardystiedig gan The Rookies yn dangos bod PDC ymhlith goreuon y byd o ran paratoi myfyrwyr at yrfa yn y diwydiannau creadigol. 

AnimationDyfernir yr achrediad drwy wahoddiad yn unig i'r sefydliadau hynny sy'n darparu’r hyfforddiant diweddaraf a mwyaf perthnasol i'w myfyrwyr.

Yn rhan o'r broses gwerthuso cyrsiau Animeiddio, Effeithiau Gweledol a Gemau PDC, edrychodd The Rookies ar ansawdd gwaith myfyrwyr, straeon llwyddiant cyn-fyfyrwyr, beth roedd graddedigion yn ei wneud ar  ôl graddio, perthynas y Brifysgol â diwydiant a llawer o ffactorau cysylltiedig eraill.

Yn 2018, enwyd cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol PDC hefyd yn un o'r deg cwrs Animeiddio 3D gorau yn y byd gan Wobrau Myfyrwyr CG The Rookies.

Gareth Hutchinson, arweinydd y cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol, arweiniodd y broses ymgeisio ar gyfer ardystiad The Rookies.

Dywedodd: “Mae hyn yn newyddion gwych i PDC ac yn enwedig i’r meysydd pwnc hyn. Mae’n adlewyrchu blynyddoedd o waith caled gan staff a myfyrwyr, ac yn dyst i’n cyfleusterau a’n hadnoddau gwych. 

Game Art student work"Bu gan PDC enw da yn rhyngwladol ers blynyddoedd lawer, ond mae hyn wir yn dangos bod y gwaith o ansawdd uchel sy’n cael ei gynhyrchu gan ein myfyrwyr yn cymharu’n ffafriol â’r gwaith gorau o bedwar ban byd. 

"Mae’r diwydiant cyfan yn ystyried The Rookies yn ffordd effeithiol o sianelu myfyrwyr tuag at gyrsiau gorau’r byd, ac mae’n anhygoel bod yn rhan o hynny.”

Visual Effects student workYchwanegodd Alwyn Hunt, Cyd-Sylfaenydd The Rookies: “Cyflwynodd dros 500 o ysgolion rhyngwladol eu gwaith myfyrwyr i Wobrau Rookie 2020 ac fe’u hadolygwyd gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, felly mae’n fargen enfawr (yn ein barn ni) I’w chynnwys yn y rhengoedd a’i chydnabod fel un o'r ysgolion gorau yn y byd.”#animation-games-visual-effects