Enwi PDC yn Seiber Brifysgol y Flwyddyn am yr ail dro’n olynol

cyber

Ar 9 Medi, mewn digwyddiad gafodd ei ffrydio’n fyw, enillodd Adran Seiber Prifysgol De Cymru (PDC) wobr yng Ngwobrau Seiber Cenedlaethol 2020, a chafodd ei henwi’n Seiber Brifysgol y Flwyddyn.

Nod y gwobrau yw cydnabod y rheiny sydd wedi ymrwymo i seiber-arloesi, lleihau troseddau seiber ac amddiffyn dinasyddion ar-lein.

Mae'r categori Addysg a Dysgu yn cydnabod sefydliadau addysgol sydd ar flaen y gad o ran addysg seiberddiogelwch.

Yn brwydro am y wobr yn erbyn Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion, sicrhaodd PDC y tlws ar gyfer ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol (ASG) newydd a'n cydweithredu cenedlaethol gweladwy.

Ar Gampws Casnewydd PDC y mae'r ASG beilot, y gyntaf o'i math yng Nghymru a menter bwysig yng nghyd-destun y DU. Ymunodd y myfyrwyr cyntaf â hi yn 2016.

Dywedodd Eric Llewellyn, Dirprwy Bennaeth Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg PDC: "Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr hon am yr ail flwyddyn yn olynol yn erbyn cystadleuaeth gan sefydliadau mor flaenllaw.  Mae'n dyst i waith caled ac ymroddiad ein timau yng Nghasnewydd a Threfforest, a chefnogaeth barhaus y Brifysgol.  

"Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr anrhydedd hon yn rhoi sicrwydd i'r myfyrwyr newydd fydd yn ymuno â ni cyn bo hir, fod gyda ni, er gwaetha’r amgylchiadau anarferol, dîm gwybodus ac ymroddedig sydd wedi gweithio'n galed i sicrhau y bydd eu cyfnod gyda ni yn fuddiol ac yn bleserus."