Gŵyl Immersed Prifysgol De Cymru yn codi miloedd o bunnoedd i elusen

Immersed Festival 2020 - band 1

Mae Gŵyl Immersed! 2020 y Brifysgol wedi helpu i godi miloedd o bunnoedd i elusen.

Roedd yr ŵyl, a gafodd ei chynllunio, ei rheoli a’i chynnal gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn ar y cwrs Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol, yn cynnwys 27 o fandiau ac artistiaid ar dri llwyfan. Bydd yr holl elw yn cael ei roi i Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau. 

Yn ogystal â gweithio gyda ‘Minty’s Gig Guide’ i drefnu rhai o’r cantorion, chwaraeodd nifer o’r bandiau myfyrwyr yn y digwyddiad, ynghyd â’r prif fandiau/cantorion Tom Grennan, Bad Sounds a Richard Ashcroft, yng nghwmni’r darlithydd Damon Minchella.  

Cefnogodd darlithwyr y cwrs Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol y myfyrwyr yn y misoedd yn arwain at y digwyddiad.

Meddai Lucy: "Mae’r Ŵyl Immersed! eleni wedi rhagori o ran cysylltu myfyrwyr, y byd academaidd, byd busnes a chymuned Caerdydd gyda grym cerddoriaeth ac elusengarwch. Mae’r doniau yn PDC yn anhygoel a bydd yr ŵyl hon, heb os, yn lansio ein hartistiaid a’n bandiau o fewn y diwydiant. Gweithiodd y myfyrwyr a’r staff yn ddiflino i drefnu gŵyl a fu’n llwyddiant ysgubol gyda phob tocyn wedi’i werthu. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.”  

Dywedodd y Dirprwy Is-ganghellor, Ben Calvert: “Roedd yr ŵyl yn cyfleu'r popeth yr ydym yn gobeithio y bydd ein myfyrwyr yn ei gyflawni yn PDC. Rydym yn ceisio cael gwared ar y ffin rhwng y diwydiant a’n myfyrwyr, a rhoddodd hyn yn bendant gyfle iddynt gael effaith ar eu maes, gyda chefnogaeth academyddion sydd â phrofiad o’r diwydiannau hynny.

“Y clod mwyaf y gallaf ei roi yw, pe bawn i wedi bod yn aelod o’r cyhoedd, ni fyddai dim clem gen i bod gwaith y criw, y llwyfan a’r sain, rheoli’r digwyddiad, y tocynnau a’r marchnata wedi’i wneud gan unrhyw un heblaw pobl broffesiynol yn y diwydiant. Yn syml, byddech wedi profi digwyddiad anhygoel, amrywiol ac eclectig gyda rhywbeth at ddant pawb a oedd wedi’i drefnu’n rhagorol. Mae’r myfyrwyr wedi ein gwneud ni’n hynod o falch ohonynt.”