PDC yn arwain sioe ryngwladol ar-lein fydd yn dadansoddi etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau

USW leading on international programme analysing US presidential election 2020

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn cynnal sioe ar-lein 24 awr fydd yn rhoi cyfle i arbenigwyr a myfyrwyr o bob cwr o'r byd drafod a dadansoddi Etholiad Arlywyddol yr Unol Daleithiau. 

Yn cynnwys myfyrwyr ac academyddion o 12 prifysgol i gyd, bydd 'Penderfyniad 2020 – Adolygiad Academaidd Byw' yn rhoi cyfle i arbenigwyr a myfyrwyr o'r sefydliadau roi ymateb manwl i'r etholiad  fydd yn penderfynu a fydd Donald Trump yn ennill ail dymor yn y Tŷ Gwyn, neu a fydd Joe Biden yn cymryd yr awenau.

Mae sefydliadau Prydeinig fydd yn rhan o'r sioe fyw yn cynnwys Prifysgol Birmingham, Prifysgol East Anglia (UEA), Prifysgol Stirling, City, Prifysgol Llundain, Prifysgol Loughborough, a Phrifysgol SOAS Llundain. Bydd eu harbenigwyr yn rhoi sylwadau ar bolisi tramor yr Unol Daleithiau a NATO, rôl crefydd mewn etholiadau, goblygiadau canlyniad yr etholiad ar ddiogelwch byd-eang; a grym, braint, hil ac ethnigrwydd.

Bydd arbenigwyr Prifysgol Sydney Awstralia yn trafod mecanweithiau  pleidleisio a'r ffordd mae’r cyfryngau’n adlewyrchu etholiadau. Bydd arbenigwyr Prifysgol Pune yn India yn canolbwyntio ar y Seneddwraig Kamala Harris, sy'n gobeithio bod yn Is-lywydd yr Unol Daleithiau. Bydd arbenigwyr Prifysgol São Paulo yn ystyried effaith yr etholiad ar Frasil. Dadansoddi effaith y canlyniad ar bolisi tramor yr Unol Daleithiau y bydd academyddion Prifysgol Oklahoma.

Bydd y sioe ar waith o 9pm ar 3 Tachwedd – y diwrnod y cynhelir yr etholiad – tan 9pm y diwrnod canlynol, yn rhedeg ochr yn ochr â digwyddiadau go iawn yr etholiad yn yr Unol Daleithiau. Myfyrwyr Llywodraethiant a Newyddiaduraeth Byd-eang PDC fydd yn angori'r darllediad cyfan gyda mentora gan weithwyr proffesiynol cynhyrchu’r cyfryngau.

Yr Athro Bela Arora, Uwch Ddarlithydd Llywodraethiant Byd-eang PDC, yw arweinydd academaidd y project. Bydd pawb sydd ynghlwm wrth y digwyddiad yn cael profiad uniongyrchol o weithio ar sioe wleidyddol fyw.

"Gyda’r digwyddiad yn cael ei reoli o PDC, bydd y cyfranwyr i gyd, a'u timau, yn gweithio o bell o'u sefydliadau eu hunain. Bydd pob un yn cael 90 munud o’r sioe i drafod eu pwnc a'u harbenigedd penodol," esboniodd yr Athro Arora.

"Gall hyn gynnwys fideos i'w cyflwyno eu hunain, cyfweliadau un-wrth-un, trafodaethau panel, a darnau wedi'u recordio ymlaen llaw o bosibl gydag unigolion yn ymdrin â themâu allweddol yr etholiad."

Fel gydag unrhyw etholiad, ychwanegodd yr Athro Arora, mae canlyniad yr etholiad hwn yn ansicr.

"Drwy gydol y digwyddiad byddwn yn cadw llygad ar ddarllediadau newyddion byw rhyngwladol ac yn chwilio am ymatebion gan ein cyfranwyr i newyddion fydd yn torri," dywedodd yr Athro Arora.

"Mae'n bosibl y caiff enillydd ei gadarnhau, neu mae’n bosibl na fydd canlyniad - gallai cyfrif pleidleisiau post ei gwneud yn amhosibl enwi’r enillydd tan ddiwedd mis Tachwedd.

"Mae hyd yn oed yn bosibl y gallai Mr Trump ei ddatgan ei hun yn enillydd er gwaethaf colli neu 'ddim canlyniad', a allai arwain at brotestiadau a gwrth-brotestiadau, gyda'r heddlu neu luoedd ffederal yn ymyrryd.

"Beth bynnag fydd yn digwydd, bydd yn gyfle gwych i arbenigwyr a myfyrwyr ymuno gyda’i gilydd i ddadansoddi digwyddiad a gaiff effaith enfawr ar filiynau lawer o fywydau ledled y byd, biliynau efallai."

Mae'r project yn cael ei redeg ar y cyd â gweithwyr proffesiynol cynhyrchu’r cyfryngau 3PH Group, ac mae'n cael ei noddi gan Gymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol Prydain, Prifysgol City a PDC.