PDC yn cadw ei Dyfarniad Rhagoriaeth mewn Ymchwil

HR Excellence in Research award


Mae’r cymorth mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn ei roi i ymchwilwyr wedi ei gydnabod gan Ddyfarniad Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil.

Mae PDC wedi cadw’r dyfarniad yn dilyn adolygiad 6 blynedd, ac mae’n cydnabod ein gwaith i sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda’r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr. 

Mae hefyd yn cydnabod bod PDC yn alinio gydag egwyddorion Siartr Ewrop ar gyfer Ymchwilwyr a’r Cod Ymddygiad ar gyfer Recriwtio Ymchwilwyr.

Dywedodd Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnesau: “Mae ein llwyddiannau o ran ymchwil wedi codi yn sgil gwaith caled a doniau ein staff academaidd a’n myfyrwyr ymchwil ôl-radd, ac mae cefnogi’r myfyrwyr hyn yn hollbwysig i sicrhau twf parhaus mewn ymchwil. Rydym yn wirioneddol falch ein bod wedi cadw’r dyfarniad a bod ein gwaith yn y maes hwn wedi ei gydnabod.”

Rhoddir y dyfarniad gan y Comisiwn Ewropeaidd ac mae Vitae yn ei oruchwylio.  Enillodd PDC y dyfarniad yn 2014 gyntaf, ac mae wedi ei gadw yn sgil yr adolygiad chwe blynedd.

Mae 100 o sefydliadau’n aelodau o ddyfarniad Vitae yn y DU ar hyn o bryd.