PDC yw’r brifysgol orau yng Nghymru am raddedigion entrepreneuraidd

Making business happen

Mae Prifysgol De Cymru ar frig y tabl yng Nghymru am gynhyrchu graddedigion entrepreneuraidd, wrth i un ym mhob 10 fynd ymlaen i arwain busnes yn dilyn eu hastudiaethau.

Mewn arolwg diweddar o fwy na 400,000 o gyn-fyfyrwyr o’r wyth o brifysgolion yng Nghymru, gwelwyd mai Prifysgol De Cymru yw’r mwyaf tebygol o gynhyrchu myfyrwyr a fydd yn sefydlu eu cwmni eu hunain neu’n rheoli busnes, gyda 9.53% o gyn-fyfyrwyr yn arwain busnesau. Mae 3.3% o gyn-fyfyrwyr PDC yn Brif Swyddog Gweithredol neu’n Rheolwr Gyfarwyddwr.

Comisiynwyd y gwaith ymchwil gan Hitachi Capital Invoice Finance ar sail mwy na 9.5 miliwn o gyn-fyfyrwyr prifysgol yn y Deyrnas Unedig. Yn yr astudiaeth, nodwyd pa brifysgolion sydd â’r nifer fwyaf o fyfyrwyr sy’n cychwyn eu busnes eu hunain neu’n rheoli busnes.

Mae’r pum prifysgol uchaf yng Nghymru yn cynnwys Bangor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Aberystwyth a Chaerdydd.

Meddai’r Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol dros Fenter ym Mhrifysgol De Cymru: “Ym Mhrifysgol De Cymru, mae menter a chyflogadwyedd yn greiddiol i bopeth a wnawn ar draws yr holl ysgolion a chyfadrannau. Rydym yn falch o fod yn cynhyrchu arweinwyr y dyfodol, wedi i lawer ohonynt fanteisio ar y cyfleoedd a ddarparwn i gael profiad gwaith ar draws ein holl gyrsiau, sydd wedyn yn rhoi mantais gystadleuol i’n myfyrwyr yn y farchnad raddedigion.

“Gan fod entrepreneuriaeth graddedigion yn rhan allweddol o strategaeth 2030 y brifysgol, byddwn yn parhau i ddatblygu’r arweinwyr entrepreneuraidd hynny a fydd yn gyrru economïau Cymru a’r DU yn eu blaen.”

#featured