Stonewall yn enwi Prifysgol De Cymru yn un o gyflogwyr mwyaf LGBT-gynhwysol Prydain

Stonewall 2020

Mae Prifysgol De Cymru yn dathlu llwyddiant dwbl yn rhestr cyflogwyr gorau eleni a luniwyd gan yr elusen cydraddoldeb pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, Stonewall.

Yn ogystal â chofnodi codi 19 o leoedd i’r 24ain safle ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle 2020, mae Prifysgol De Cymru wedi’i henwi hefyd ymhlith y Cyflogwyr Gorau ar gyfer Pobl Drawsryweddol.

Fe wnaeth mwy o sefydliadau nag erioed o’r blaen – cyfanswm o 502 - gyflwyno cais ar gyfer y rhestr 100 o Gyflogwyr Gorau, sydd wedi gweld Prifysgol De Cymru yn gwella o fod yn safle 301 pan gafodd ei chynnwys gyntaf yn 2017, i safle 104 yn 2018, safle 43 y llynedd, ac i fyny i safle 24 yn 2020 - sef codi 277 o leoedd mewn tair blynedd yn unig.

Mae cael ei henwi ymhlith y Cyflogwyr Gorau ar gyfer Pobl Drawsryweddol yn fraint arbennig hefyd, a Phrifysgol De Cymru yw un o 20 o sefydliadau’n unig i dderbyn yr anrhydedd.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru, yr Athro Julie Lydon: “Rwy’n hynod falch fod Prifysgol De Cymru wedi’i rhoi yn y 24ain safle ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle ar gyfer 2020 gan Stonewall.

“Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, gall Prifysgol De Cymru ddathlu ei hymrwymiad eithriadol i hyrwyddo LGBT a chydraddoldeb gyda chynnydd gwych arall. Rwyf mor falch o’r rheiny ym Mhrifysgol De Cymru sydd wedi helpu amlygu’r hyn rydyn ni’n ei wneud mor dda, ac ymdrech tîm ydyw mewn gwirionedd gan ystod eang o’n cyflogeion sy’n gwneud gymaint o wahaniaeth i’r rhai sy’n gweithio yma.

“Yn benodol, hoffem ddiolch i’n rhwydwaith staff LGBT+, delfrydau ymddwyn, a chyfeillion sy’n mynd y filltir ychwanegol mewn cymaint o ffyrdd.

“Mae gennym uchelgeisiau i wneud hyd yn oed mwy yn y dyfodol i groesawu staff a myfyrwyr yfory, gan weithio gyda’n gilydd i gyflawni ein nod o wneud Prifysgol De Cymru yn amgylchedd gweithle cynhwysol sy’n cefnogi amrywiaeth ym mhob ffurf.”

Dywedodd Rhi Kemp, Cydlynydd Lleoliadau’r Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg a Delfryd Ymddwyn Trawsryweddol Prifysgol De Cymru, bod safle’r Brifysgol yn “anhygoel”:

“Rwy’n teimlo mor falch a ffodus i fod yn gweithio gyda thîm yn y brifysgol hon sy’n ymboeni ynghylch gwneud ein hamgylchedd gweithio yn well i’n cydweithwyr LGBT+,” meddai Rhi.

“Yr hyn sy’n eithaf arbennig yw’r ffaith y dyfarnwyd gwobr Cyflogwr Gorau Pobl Drawsryweddol i ni. Rwy’n gwybod nad y fi yw’r unig aelod staff trawsryweddol yma, felly rwy’n gobeithio y gall unrhyw aelod arall o staff y mae angen iddynt ddod allan neu fynegi’u hunaniaeth rhywedd yn y gwaith weld nawr y dylai hwn fod yn fan lle maent yn teimlo eu bod yn gallu mynegi’u hunaniaeth rhywedd yn ddiogel.

“Yn bersonol, rwy’n gobeithio y bydd yn annog mwy o bobl drawsryweddol i ddod allan a bod yn rhan fwy gweithgar o’r grŵp LGBT+.

“Rwyf wedi cyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth o drawsrywedd i lawer o gydweithwyr a myfyrwyr dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n galonogol gweld mai’r mater mwyaf sy’n codi yw bod fy ffrindiau ddim am ddweud y peth anghywir: os mai dyma yw ein pryder pennaf, rydyn ni’n ennill yn barod.”