Troseddegydd PDC yn arwain ar bartneriaeth achosion oer rhyngwladol

Dr Cheryl Allsop

Mae menter a sefydlwyd gan Dr Cheryl Allsop yn gweld sefydliadau addysgol ac academïau heddlu ar draws y byd yn dod at ei gilydd ar achosion oer ac ymchwiliadau unigolion coll.

Mae Dr Cheryl Allsop, uwch-ddarlithydd mewn troseddeg a chyfiawnder troseddol yn PDC, wedi sefydlu'r bartneriaeth, sy'n gweld Rhwydwaith Arbenigol yr Heddlu ar Unigolion Coll (PEN-MP), AMBER Alert Europe a Locate International, yn cydweithio.

Hefyd yn rhan o'r prosiect mae Academi Heddlu Sacsoni Isaf o'r Almaen, lle mae dadansoddiadau achosion oer wedi bod yn digwydd ers 2014, yn ogystal â Phrifysgol Leeds Beckett, Prifysgol Swydd Stafford, Prifysgol Winchester, a Phrifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn yn y DU, a Phrifysgol Murdoch a Phrifysgol Newcastle yn Awstralia.

Prif amcan y cydweithio rhyngwladol yw galluogi swyddogion ifanc yr heddlu a myfyrwyr i sefydlu cysylltiad agos rhwng theori ac ymarfer mewn achosion oer.

Mae hefyd yn gwella eu meddylfryd ymchwiliol trwy dynnu ar a dysgu gan fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys troseddeg, plismona, gwyddoniaeth fforensig, seicoleg, archaeoleg fforensig ac anthropoleg.

Yn ogystal â chael ei sefydlu gan Dr Allsop, mae'r bartneriaeth eisoes wedi darparu cyfleoedd dysgu gwerthfawr i fyfyrwyr PDC.

“Mae gennym israddedigion yn ein tîm achosion oer PDC, sy'n astudio troseddeg, fforensig a phlismona, gan weithio gyda'u cyfoedion o'r Almaen, Awstralia a'r DU,” dywedodd Dr Allsop.

“Maent yn cynnal dysgu trochol dwys ar dri achos oer rhyngwladol, ac yn gwneud hynny ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Mae gennym hefyd fyfyrwyr PDC yn helpu i ddatblygu'r model ar gyfer cydweithredu ryngwladol yn y dyfodol

“Mae un o'n myfyrwyr hefyd wedi darganfod gwybodaeth am ymgais i lofruddiaeth heb ei ddatrys nad oedd wedi dod i'r amlwg o'r blaen, ac y byddant yn cyflwyno'r wythnos nesaf - ochr yn ochr â myfyrwyr o'r Almaen, y DU ac Awstralia - i'r heddlu a'r erlynydd yn yr Almaen.”