Athro Ysgrifennu Creadigol arobryn yn darllen yn ystod Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli

Professor Christopher Meredith

Bydd Christopher Meredith, Athro Emeritws Ysgrifennu Creadigol yn PDC, yn darllen o'i lyfrau diweddaraf yn Ystod Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli, ar ddydd Sul 28 Tachwedd.

Cyhoeddodd yr Athro Meredith, sydd wedi bod yn cyhoeddi casgliadau barddoniaeth a gweithiau ffuglen ers ei gyhoeddiad print cyntaf yn 1984, ddau lyfr newydd ar yr un pryd yn gynharach eleni – y nofel Please a’r casgliad barddoniaeth Still.

Yn rhan o Benwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli, sy'n digwydd rhwng 25 a 28 Tachwedd, bydd yn trafod y llyfrau, ac ysgrifennu mewn dwy ffurf ar yr un pryd gyda’r awdur o Gymru Jon Gower. Dyma'r tro cyntaf ers dechrau'r pandemig i Ŵyl y Gelli gynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb yn y dref enwog, er y bydd eu holl ddigwyddiadau hefyd yn cael eu ffrydio ar-lein.

Mae’r Athro Meredith yn awdur arobryn pum nofel, cyfrol o straeon byrion, pum casgliad o farddoniaeth ac mae hefyd yn cyfieithu gweithiau Cymraeg i'r Saesneg. Ymhlith y gwobrau mae wedi eu hennill mae Gwobr Eric Gregory, Gwobr Awdur Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru, y ddwy am ei farddoniaeth, a'r Wobr Ffuglen am ei nofel gyntaf, Shifts, a oedd hefyd ar y rhestr fer ar gyfer teitl y Nofel Gymraeg Orau Erioed.

Mae Please a Still ill dau wedi derbyn clod helaeth ers eu cyhoeddi. Mae Still, y disgrifiodd The Yorkshire Times hi fel ‘a major achievement’, yn defnyddio'r gair ‘Still’ fel ffwlcrwm i gydbwyso materion paradocsaidd: llonyddwch a symud, cofio ac anghofio, pwyll a gwallgofrwydd, goroesiad a difodiant.

Mae Please, a ddisgrifiwyd fel ‘a virtuoso performance’ gan y Western Mail, yn gomedi drasig wedi ei mynegi’n goeth am angerdd cudd ac edifeirwch, lle mae’r ieithgi, Vernon, yn ei wythdegau, a heb ysgrifennu llyfr erioed o’r blaen, yn ceisio dod o hyd i ffordd o ysgrifennu stori ei briodas hir.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad, sydd am 2.30pm ar ddydd Sul 28 Tachwedd, ar gael o Wefan Gŵyl y Gelli. Mae Please and Still ar gael i'w prynu gan Seren Books.