Cyrsiau creadigol yn PDC yn partneru gyda gwneuthurwyr Fortnite

GF Computer Games Design

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) bellach yn bartner academaidd i Epic Games, crewyr y gêm fideo ar-lein Fortnite sydd wedi ennill gwobrau.

Mae pum cwrs PDC – Animeiddio Cyfrifiadurol, Dylunio Gemau Cyfrifiadurol, Celf Gemau, Menter Gemau ac Effeithiau Gweledol a Graffeg Symud - i gyd yn rhan o Raglen Partner Academaidd Epic Games, sy'n cydnabod prifysgolion sydd wedi integreiddio’r pecyn Unreal Engine i'r cwricwlwm.

UE_Logo_stacked_unreal-engine_black.pngPecyn meddalwedd yw Unreal Engine a ddatblygwyd gan Epic Games sy'n cefnogi nodweddion gwneud gemau yn ogystal â chynhyrchu teledu a ffilm, effeithiau gweledol, delweddu pensaernïol, dylunio modurol a llawer mwy.

Fel rhan o'r broses i ddod yn bartner, cyflwynodd PDC enghreifftiau o sut yr ymgorfforir Unreal mewn addysgu, ystadegau cofrestru myfyrwyr ac enghreifftiau myfyrwyr o'r hyn sydd wedi'i gynhyrchu gyda'r feddalwedd.

Yn ogystal â'r cysylltiad swyddogol ag Epic Games, bydd y bartneriaeth yn gweld y pum cwrs yn elwa o $250 y mis i'w defnyddio yn siop Unreal ar gyfer eitemau fel asedau gêm, animeiddiadau ac ategion.

Dywedodd Philip Duncan, Darlithydd Animeiddio Cyfrifiadurol yn PDC: “Mae'r achrediad newydd hwn yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn falch iawn ohono. Mae cael cydnabyddiaeth i’n cyrsiau gan un o'r cwmnïau gemau mwyaf llwyddiannus yn y byd yn gyflawniad anhygoel, ac yn dyst i'r gwaith caled y mae staff a myfyrwyr wedi'i wneud.

“Y nod yw manteisio ar ein perthynas newydd ag Epic Games, a’r buddion y maent yn eu cynnig, i gefnogi ac annog ein myfyrwyr ymhellach i greu safonau gwaith hyd yn oed yn uwch.”