Drama gan un o raddedigion PDC ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru

Hamed Amiri graduate

Hamed Amiri


Mae drama'n seiliedig ar lyfr gan un o raddedigion Prifysgol De Cymru (PDC) yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y mis nesaf.

Ysgrifennwyd The Boy with Two Hearts - A Story of Hope gan Hamed Amiri, a raddiodd o Brifysgol Morgannwg, PDC erbyn hyn, yn 2011 gyda BSc (Anrh) mewn Gwyddor Cyfrifiadureg. Mae bellach yn  Rheolwr Ymgysylltu Busnes Grŵp TG yn NewLaw Solicitors  yng Nghaerdydd.

Bydd y ddrama'n cael ei llwyfannu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 2 Hydref a 23 Hydref.

Dynoliaeth ffoaduriaid yw calon ei lyfr. Mae’n olrhain hanes teulu mewn argyfwng, ac yn llythyr serch i’r GIG, a roddodd obaith a sicrwydd i’r teulu Amiri wrth iddyn nhw geisio lloches yn y DU ac ymladd i achub eu hanwyliaid.

Pan oedd Hamed yn 10 oed, gwyliodd ei fam yn rhoi araith yn ei dref enedigol, Herat, Affganistan, yn dadlau dros hawliau ac addysg menywod, ac yn erbyn y Taliban oedd mewn grym.  Y noson honno, rhoddwyd gorchymyn i’w lladd. Casglodd y teulu eu heiddo mwyaf gwerthfawr at ei gilydd, a dianc yn y tywyllwch, gan ddechrau ar daith hir a pheryglus.

Ond nid bywyd ei fam oedd yr unig un mewn perygl. Roedd brawd hŷn Hamed, a fu farw yn 2018, yn dioddef o gyflwr prin ar y galon, ac roedd y ddihangfa hon yn cynnig cyfle iddo gael triniaeth yn y gorllewin i achub ei fywyd.

Mae'r llyfr wedi derbyn canmoliaeth feirniadol, ac ym mis Gorffennaf 2020 bu’n Llyfr yr Wythnos ar BBC Radio 4.

Yn wreiddiol o Affganistan, ac ar ôl goresgyn adfyd personol i gyrraedd y DU, mae Hamed yn gyn fyfyriwr gweithgar ac yn gwirfoddoli’n aml gyda PDC. Mae’n ymrwymedig iawn i’w hen brifysgol -  boed wrthi’n rhannu gwybodaeth fel siaradwr gwadd neu'n ysbrydoli myfyrwyr blwyddyn olaf mewn sesiynau un wrth un i gyflawni eu llawn botensial. Mae'n aml yn tynnu ar ei daith bersonol ei hun fel astudiaeth achos ac yn hyrwyddo cyfleusterau a phrofiadau PDC.

Dyfarnwyd Gwobr Cyn Fyfyriwr 2016 i Hamed am Ysbrydoli'r Genhedlaeth Nesaf.

Cyn lansio'r cynhyrchiad ar y llwyfan, esboniodd Hamed pam y mae mor gefnogol i'r Brifysgol.

"PDC oedd y man lle trawsnewidiais fy mywyd,"  meddai. "Cefais dair gradd U yn fy arholiadau Lefel A, a feddyliais i ddim am eiliad y cawn i fyth yrfa.

"Ond fe adawodd PDC i fi ddilyn Cwrs Sylfaen mewn Cyfrifiadureg, a dyna pryd wnes i roi dechrau newydd i fy mywyd.

"Gall swnio ychydig yn ystrydebol, efallai, ond gadewais PDC gyda gradd 2.1, ac rwyf wedi mynd yn fy mlaen i gael sawl rôl mewn nifer o gwmnïau oherwydd yr addysg honno."

I weld manylion llawn y ddrama yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/digwyddiadur/2021/the-boy-with-two-hearts