Enwi PDC yn Sieberbrifysgol y flwyddyn am y drydedd flwyddyn yn olynol

cyber generic

Mae Prifysgol De Cymru wedi cael ei henwi'n Seiberbrifysgol y Flwyddyn am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Cyhoeddwyd mai PDC oedd enillydd yr anrhydedd yn seremoni'r Gwobrau Seiber Cenedlaethol, a gynhaliwyd neithiwr yn Llundain, a oedd yn cydnabod y rhai sydd wedi ymrwymo at arloesi yn y maes seiber, lleihau seiberdroseddu, a diogelu dinasyddion ar-lein.

Enillodd PDC y wobr yn 2019 a 2020, ac eleni curodd gystadleuaeth gan Academi CAPSLOCK, Prifysgol Caerhirfryn, Coleg Prifysgol Llundain, a Phrifysgol Wolverhampton.

Dywedodd Andy Bellamy, Arweinydd y Cwrs Fforensig Cyfrifiadurol: "Rydym yn hynod falch o fod wedi ennill y wobr hon am y drydedd flwyddyn yn olynol, yn enwedig yn erbyn cystadleuwyr mor gryf yn ein categori.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn i Addysg Uwch, i’n myfyrwyr ac i'n staff. Mae parhau i allu cyfrannu at addysg seiber, ac allgymorth ac ymchwil yn y DU, a chael ein cydnabod am ein holl waith caled a'n hymroddiad, wedi bod yn fraint fawr.

"Gwnaeth ein timau yn Nhrefforest, yn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol yng Nghasnewydd, ac yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yng Nglyn Ebwy, lunio enwebiad cryf iawn yn arddangos rhai o'u llwyddiannau anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Yn ddiweddar, dyfarnwyd safon Aur y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) i ni fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd gydnabyddedig mewn Addysg Seiber, ac erbyn hyn mae gennym dair rhaglen radd wedi ei hardystio gan NCSC yn Nhrefforest.

"Rydym yn prysur ddatblygu i fod yn un o'r lleoedd gorau yn y Deyrnas Unedig i astudio seiberddiogelwch."

Enwebeion eraill PDC yn y gwobrau oedd Beth Jenkins, a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer gwobr Myfyriwr Seiber y Flwyddyn, a'r Uwch Ddarlithydd Gareth Davies, a gyrhaeddodd y rownd derfynol yng nghategori Seiberddinesydd y Flwyddyn.