Graddedigion PDC i groesi llwyfan ICC Cymru am y tro cyntaf

ICC Wales

Bydd graddedigion o Brifysgol De Cymru (PDC) yn croesi llwyfan Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (ICC Cymru) yng Nghasnewydd am y tro cyntaf y flwyddyn nesaf.

Mae PDC yn gweithio gydag ICC Cymru i gynnal seremonïau graddio'r Brifysgol ar gyfer graddedigion 2020 a 2021, sydd wedi eu haildrefnu ar ôl iddyn nhw gael eu gohirio yn sgil pandemig Covid-19.    

Bydd miloedd o raddedigion yn cael eu gwahodd i seremonïau ym mis Mawrth a mis Ebrill 2022, gyda'u teuluoedd a'u ffrindiau, yn lleoliad mwyaf newydd a mwyaf cyffrous y DU. Bydd y seremonïau’n cael eu cynnal yn ystod dwy wythnos wahanol - yr wythnos yn dechrau ar 14 Mawrth 2022, a'r wythnos yn dechrau 4 Ebrill 2022.

Bydd seremonïau graddio haf 2022 hefyd yn cael eu cynnal yn ICC Cymru, menter gwerth £83.7m ar y cyd rhwng Celtic Manor Resort a Llywodraeth Cymru. Bydd seremonïau’r haf yn digwydd ym mis Gorffennaf. 

Mae partneriaeth wedi bod rhwng PDC a Celtic Manor ers talwm, ac maen nhw eisoes yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno'r radd BA (Anrh) mewn Rheoli Gwestai a Lletygarwch.  

Dywedodd Dr Ben Calvert, Is-Ganghellor PDC: "Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gydag ICC Cymru i gyflwyno ein seremonïau graddio wedi'u haildrefnu. Bu'n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i ohirio seremonïau 2020 a 2021, er mwyn cadw pawb yn ddiogel.

"Fe ymrwymon ni i gynnig cyfle i'n graddedigion fynychu seremoni raddio, ac rydyn ni wedi bod yn edrych ymlaen at adeg pan fyddai ein graddedigion yn gallu dathlu'n ffurfiol gyda ni, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Bydd gallu gwneud hynny yn ICC Cymru yn arbennig iawn a gobeithio y bydd llawer o raddedigion 2020 a 2021, yn ogystal â rhai haf 2022, yn gallu ymuno â ni i ddathlu digwyddiad mor arbennig."

Dywedodd Ian Edwards,  Prif Weithredwr ICC Cymru:  "Mae cynnal y seremonïau graddio hyn a llongyfarch cynifer o fyfyrwyr ar eu cyflawniadau mewn blwyddyn a fu’n un anodd iawn yn rhoi llawenydd mawr i ni. Rwy’n siŵr y bydd ICC Cymru yn gefndir perffaith i ddathlu'r llwyddiannau gwych ac yn goron deilwng ar ymdrechion y myfyrwyr. 

"Rydyn ni’n falch o gryfhau'r bartneriaeth rhwng y Celtic Collection a Phrifysgol De Cymru, a bydd yn arbennig o braf gweld myfyrwyr cyntaf y cwrs gradd Rheoli Gwestai a Lletygarwch ymhlith y graddedigion. Rydyn ni wedi mwynhau gweld y myfyrwyr hyn yn datblygu yn ystod y cyfnod maen nhw wedi'i dreulio gyda ni, yn ennill llawer o brofiad ymarferol amhrisiadwy ar ben eu dysgu yn yr ystafell ddosbarth."


#featured