Mae myfyrwyr Busnes Cerdd yn clywed gan arbenigwr diwydiant mewn dosbarth meistr arbenigol

Ann Harrison masterclass.jpg

Ann Harrison (dde) gyda'r darlithydd Busnes Cerdd Dan Champion


Fe wnaeth myfyrwyr Busnes Cerdd ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) elwa o ddosbarth meistr yr wythnos hon gydag un o arbenigwyr blaenllaw'r diwydiant.

Mae Ann Harrison, awdur Music: The Business, yn arbenigo mewn cyfraith hawlfraint a chontract ar gyfer artistiaid, cyfansoddwyr caneuon, cynhyrchwyr, rheolwyr, labeli recordiau annibynnol a chyhoeddwyr.

Yn ystod y dosbarth meistr rhoddodd drosolwg o'r newidiadau yn y busnes cerdd yn ystod y tair blynedd diwethaf, fel yr amlinellwyd yn wythfed rhifyn newydd ei llyfr.

Gan dynnu ar ei phrofiad helaeth fel cyfreithiwr cyfryngau, cynigiodd Ann ei barn arbenigol ar y bargeinion, y contractau a'r busnes yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys effaith pandemig Covid-19 ar y diwydiant.

Mae gradd Busnes Cerdd PDC, sydd wedi'i leoli ar Gampws Caerdydd, yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd ag angerdd am gerddoriaeth i archwilio'r nifer o lwybrau sydd ar gael yn y diwydiant, megis rheoli label, artistiaid a repertoire (A&R), rheoli digwyddiadau, cyhoeddi, datblygu artistiaid , menter, marchnata a radio. Mae'r cwrs yn rhoi pwyslais clir ar sgiliau entrepreneuraidd a datblygu gyrfa strategol, gyda phrosiectau'r byd go iawn ym myd cerddoriaeth fywiog Caerdydd a De Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau Cerdd yn USW, archebwch ar y Diwrnod Agored nesaf.