Myfyriwr o PDC yn darlunio llyfr plant newydd ysbrydoledig

Chiara Manship illustration book.png

Mae myfyriwr Prifysgol De Cymru (PDC), Chiara Manship, wedi darlunio llyfr plant am fachgen â pharlys yr ymennydd, a'i gadair olwyn ysblennydd sy’n hedfan.

Wedi’i gyhoeddi heddiw (13 Hydref) gan Candy Jar Books, Caerdydd, ysgrifennwyd y llyfr - o’r enw Cameron Tiberius McPherson and his Magic Chair - gan yr awdur plant newydd Tug J. Wilson, a’i ddatblygu a’i olygu’n sgript gan y cwmni cynhyrchu Hoho Entertainment.

Dewiswyd Chiara, myfyriwr Darlunio 20 oed o Gasnewydd, ar gyfer y prosiect unigryw ar ôl i'r lluniadau a gyflwynodd fel rhan o'i sesiwn sylw i'r cyhoeddwyr gyrraedd y rhestr fer o blith y dosbarth cyfan.

“Cefais fy synnu’n fawr pan gefais fy newis ac roeddwn i’n gyffrous iawn i brofi swydd darlunio go iawn am y tro cyntaf!” meddai Chiara, sydd wastad wedi bod eisiau gweithio fel arlunydd.

“Cawsom i gyd gyfle i ddylunio gwahanol gymeriadau a golygfeydd ar gyfer y llyfr. Fe wnes i fwynhau cynnig syniadau yn fawr. Fe wnaeth yr awdur (a elwir yn John) fy helpu yn fawr trwy'r broses gyfan ac rydym yn gweithio gyda'n gilydd i wneud pob lluniad yn berffaith.

“Fe wnes i lunio'r clawr ar ôl yr holl rai eraill, a oedd yn bendant wedi fy helpu i ddarganfod sut roeddwn i eisiau iddo edrych. Rwy'n credu iddo droi allan yn dda iawn, ac yn bendant mae’n cyfleu hud y llyfr. Cefais gymaint o hwyl, a hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran am ei wneud yn bosibl.”

Mae'r stori yn dilyn anturiaethau Cameron, bachgen ifanc sy'n defnyddio cadair olwyn, ac mae'n seiliedig ar fywyd go iawn bachgen a arferai aros gyda Wilson yn rheolaidd trwy gydol ei blentyndod.

Mae Cameron yn byw gyda'i fam ecsentrig, Lulu, mewn bloc fflatiau uchel yn nhref Pimple. Pan fydd corwynt enfawr yn taro, mae'r dref yn cael ei throi wyneb i waered. Gyda llifft y fflat wedi torri, mae Cameron yn ei chael yn anodd iawn, nes bod mecanig dirgel yn ailfodelu ei gadair yn gadair olwyn euraidd wedi'i llenwi â jeli hud.

Yn sydyn mae Cameron yn canfod ei fod yn gallu cyflawni pethau na feddyliodd erioed y byddai’n bosibl. Gall ei gadair drawsnewid i ddringo i ben adeiladau uchel, esgyn trwy'r awyr, neu sgwrio gwaelod llyn i achub tlysau wedi'u dwyn. Mae ei stori yn dangos yr hyn sy'n bosibl pan allwch chi, am y tro cyntaf erioed, fod yr arwr rydych chi wastad wedi dymuno bod.

Dywedodd Helen Howells, cyd-reolwr gyfarwyddwr Hoho Entertainment: “Rydyn ni'n gyffrous iawn am y prosiect hwn sy'n rhoi cymeriad ifanc, deinamig ag anabledd yng nghanol y gweithredu. Mae Tug J. Wilson yn awdur sefydledig ar gyfer ffilm a theledu, ond dyma ei lyfr plant cyntaf ac mae ganddo lais ffres iawn. Yn Hoho rydym yn angerddol am feithrin talent newydd ar draws ein holl brosiectau, felly rydym yn falch iawn ein bod wedi ymuno â John a Chiara i wneud i anturiaethau Cameron hedfan mewn gwirionedd!”

Ychwanegodd Matt Morgan, arweinydd cwrs Darlunio yn PDC: “Rwyf mor falch dros Chiara.  Mae ei lluniau'n feiddgar, yn hwyl ac yn llawn cymeriad - yn ffit perffaith i'r llyfr!

“Rydym bob amser yn falch pan gydnabyddir ymrwymiad ac ymroddiad ein myfyrwyr. Ar y cwrs Darlunio, ein nod yw hyfforddi darlunwyr go iawn ar gyfer y byd go iawn ac un ffordd rydyn ni'n gwneud hyn yw trwy ymgysylltu â'n myfyrwyr â briffiau byw. Mae wedi bod yn gymaint o bleser gweithio ar y prosiect hwn a gwerthfawrogir bob amser pan ddaw sefydliadau atom i helpu i feithrin talent darlunio newydd.”

Dywedodd Chiara, sydd yn ei hail flwyddyn yn PDC: “Dewisais astudio yma ar ôl dod am gyfweliad ar gyfer y cwrs a chwympo mewn cariad â’r lle. Gwyddwn mai dyma’r lle perffaith i mi gan fy mod i'n teimlo y byddai'r cwrs yn rhoi digon o ryddid i mi gyda fy nghelf i ddarganfod pwy oeddwn i a beth roeddwn i eisiau bod fel arlunydd.

“Mae fy nheulu i gyd yn gefnogol iawn i mi a’m cariad at gelf, yn enwedig fy nhaid (yr wyf yn ei alw’n Gaggie), a fu farw yn anffodus ym mis Mawrth 2020. Dw i a fy nheulu i gyd yn siarad am ba mor falch a chyffrous y byddai wedi bod o’m gweld yn cael cyfle i wneud rhywbeth fel hyn.

“Mae’r cwrs Darlunio wir yn fy helpu i baratoi ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol gyda chyfleoedd fel y llyfr plant hwn.  Diolch i'r prosiect hwn, llwyddais i gael profiad uniongyrchol o sut beth yw bod yn ddarlunydd a sut olwg fydd ar fy nyfodol.”

Mae Cameron Tiberius McPherson and his Magic Chair yn addas ar gyfer plant 7-9 oed.  Fe'i cyhoeddir gan Candy Jar Books a'i ddosbarthu gan Gyngor Llyfrau Cymru, ac mae ar gael fel clawr meddal gan lyfrwerthwyr dethol ac ar Amazon.co.uk.