Myfyrwyr ffasiwn yn defnyddio technegau digidol i ddylunio sliperi'r dyfodol

Carys Ward - Kate Slipper Construction Process.png

Mae myfyrwyr Dylunio Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi gweithio gyda brand esgidiau o Gymru, Bedroom Athletics i lansio'r pâr cyntaf erioed o sliperi digidol.

Gan anelu at helpu cwsmeriaid i ddeall yn well yr adeiladwaith a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth ddylunio a gweithgynhyrchu eu cynhyrchion, cydweithiodd Bedroom Athletics gyda'r myfyrwyr i greu pedair arddull allweddol, gan ddefnyddio'r platfform dylunio arloesol Clo3d.

Gweithiodd y myfyrwyr gyda manylebau technegol a delweddau a gyflenwyd gan y cwmni ar gyfer y dyluniadau, a fydd yn cael eu defnyddio i wella technegau digidol ymhellach wrth ddylunio a ffitio ei gynhyrchion.

Carys Ward Fashion Design.jpgRoedd Carys Ward, myfyriwr Dylunio Ffasiwn blwyddyn olaf, yn un o’r dylunwyr ar y prosiect, ac fe helpodd i greu’r sliper ‘Kate’ gan ddefnyddio Clo3d.

Meddai: “Mae gweithio gyda Bedroom Athletics wedi bod yn brofiad gwych. Roedd ail-greu Harris Tweed ynghyd â gweadau Ffwr ar Clo3d yn gyffrous! Roedd yn gynnydd hynod ddiddorol o wylio'r prosiect yn dod yn fyw. Y nod oedd creu'r sliper i edrych mor realistig â phosibl gan ddefnyddio ffasiwn ddigidol.

“Mae'r prosiect hwn wedi rhoi mewnwelediad i sut mae'r diwydiant ffasiwn yn newid yn gyson ac yn addasu i dechnoleg ddigidol. Ffasiwn ddigidol yw dyfodol y diwydiant ffasiwn; gyda thechnoleg yn dod yn fwy datblygedig, mae'n caniatáu inni gymryd ffiniau ffasiwn a'u gwthio i greu darnau newydd, cyffrous. Gallai'r dull hwn ein helpu i fynd i'r afael â gwastraff a defnydd sy'n gysylltiedig â ffasiwn gyflym, ac edrychaf ymlaen at ddefnyddio'r dull cynaliadwy hwn yn y diwydiant ffasiwn.”

Ychwanegodd Steven Wright, Rheolwr Pwnc Academaidd Ffasiwn yn PDC: “Mae ein bywydau’n dod yn fwyfwy digidol, ac nid oes unrhyw beth yn wahanol am ffasiwn.  Mae cynnydd mewn ffasiwn ddigidol fel genre wedi cyflymu oherwydd y cyfnodau clo byd-eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Bellach cynllunir casgliadau a'u dangos ar lwyfannau cwbl ddigidol. Ein rôl ni fel prifysgol yw sicrhau ein bod ar flaen y gad. Mae'r prosiect hwn wedi rhoi cyfle prin i'n myfyrwyr weithio gyda brand blaenllaw i ddatblygu rhywbeth na welwyd erioed o'r blaen. Rydym yn falch o'n myfyrwyr a'n hymglymiad. "

Dywedodd Howard Wetter, Rheolwr Gyfarwyddwr Bedroom Athletics: “Mae dillad digidol a mynegiant ffasiwn drwy dechnoleg ddigidol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd tra ein bod ni i gyd wedi cael ein gorfodi i dreulio mwy o amser yn siopa ar-lein.

“Roedden ni eisiau gweld sut y gallai ein cynhyrchion gael eu gwireddu'n ddigidol, yn enwedig gan mai ffactor allweddol i'n cwsmeriaid wrth brynu ein hesgidiau yw'r hyn maen nhw wedi'i wneud ohono a sut maen nhw wedi'u gwneud.  Mae'n ymwneud â chyfforddusrwydd a chael y cynhyrchion cywir wrth ymyl eich croen a chynnal eich traed.

“Mae’n bwysig cael delweddaeth gywir i ddangos cynhyrchion pan na allwch weld a theimlo’r peth go iawn a gobeithiwn, trwy ddarparu fersiynau digidol hefyd, y gallwn helpu hyd yn oed mwy o’n cwsmeriaid i wneud dewisiadau gwybodus wrth brynu ar-lein.”