Partneriaeth newydd â Tsieina yn cynnig cyfleoedd cyfnewid i staff a myfyrwyr

USW and NWNU partnership logo

Bydd staff a myfyrwyr Prifysgol Normal y Gogledd-orllewin (NWNU) yn Lanzhou, yn Nhalaith Gansu yng ngogledd-orllewin Tsieina, yn cymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda Phrifysgol De Cymru (PDC) y flwyddyn nesaf, yn rhan o raglen gydweithredu rhwng y ddau sefydliad.

Yn sgil y rhaglen, bydd un aelod o staff a phum myfyriwr PhD o Tsieina yn treulio chwe mis yng Nghymru.

Fel rhan o'r bartneriaeth Lefel Uwch, wedi’i chymeradwyo gan Weinyddiaeth Addysg Tsieina, bydd myfyrwyr ar y radd BSc Cemeg bedair blynedd yn NWNU yn trosglwyddo i'r cwrs BSc Cemeg Meddyginiaethol a Biolegol yn PDC ar gyfer eu blwyddyn astudio olaf. Yn rhan o dair blynedd gyntaf y cwrs, cefnogir y myfyrwyr yn Tsieina gydag addysgu gan staff academaidd yn PDC.

Dechreuodd y bartneriaeth ym mlwyddyn academaidd 2020-21, gyda bron 50 o fyfyrwyr yn rhan o’r rhaglen. Cynyddodd hynny i bron 60 o fyfyrwyr newydd yn y flwyddyn academaidd hon. Disgwylir i gyfran o'r rhai sy'n cymryd rhan astudio pedwaredd flwyddyn eu gradd yng Nghymru.

Dywedodd Dawn Story, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn  PDC: "Mae'r bartneriaeth yn dod â llawer iawn o fri i NWNU, fel y mae i PDC. Mae cydweithio ar draws cyfandiroedd yn cynnig nifer o gyfleoedd i staff a myfyrwyr yn y ddau sefydliad. Edrychwn ymlaen at groesawu’r rhai o Tsieina sy'n rhan o'r rhaglen i Gymru, a rhoi cyfle i unigolion o PDC gael blas ar y gwahanol ffordd o fyw, diwylliant a phrofiad dysgu sydd ar gael yn Lanzhou pan fydd cyfyngiadau teithio’n caniatáu."

Meddai'r Athro Pengfei Song, Is-Ddeon Cemeg a Pheirianneg Gemegol NWNU: "Mae'r rhaglen hon nid yn unig yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr astudio cyrsiau cemeg Tsieineaidd, ond gallant hefyd fwynhau cwrs BSc Cemeg Meddyginiaethol a Biolegol PDC. Mae hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i fyfyrwyr am y pynciau hyn a mwy o gyfleoedd i gael gwaith."

Dywedodd yr Athro Junchao Wang, Cyfarwyddwr y Swyddfa Ryngwladol: "Mae'r rhaglen rhwng NWNU a PDC yn bont i gysylltu'r ddwy brifysgol, ac mae'n sefydlu partneriaeth agos i'r ddwy ohonom.  Gyda'r platfform hwn, gall holl staff a myfyrwyr NWNU gael cyfle i ymweld â PDC a mwynhau ei hadnoddau addysg."