PDC ar frig tabl Prif Swyddogion Gweithredol o holl brifysgolion Cymru

USW tops list of Welsh Universities producing CEOs and MDs

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cynhyrchu mwy o Brif Swyddogion Gweithredol nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru.

Mae hynny yn ôl ymchwil a wnaed gan Hitachi Capital Invoice Finance, a dadansoddodd ddata gan fwy nag 8.4 miliwn o gyn-fyfyrwyr a oedd wedi gadael 121 o brifysgolion yn y DU ers y flwyddyn 2000 ac wedi mynd yn eu blaen i fod naill ai'n Brif Swyddogion Gweithredol neu'n Rheolwyr Gyfarwyddwyr, neu wedi sefydlu eu busnes eu hunain.

Roedd PDC ar frig y tabl o brifysgolion yng Nghymru sy'n cynhyrchu'r nifer fwyaf o Brif Swyddogion Gweithredol a Rheolwyr Gyfarwyddwyr, gydag 8.15% o gyn-fyfyrwyr yn mynd yn eu blaen i fod ag un o'r swyddi hyn. Roedd yn rhif 61 o 121 drwy’r Deyrnas Unedig gyfan.

Prifysgol Aberystwyth sy'n cynhyrchu'r nifer ail uchaf o Brif Swyddogion Gweithredol (7.56%), a Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant yw'r drydedd uchaf gyda 7.46% o gyn-fyfyrwyr yn mynd yn eu blaen i fod yn Brif Swyddogion Gweithredol neu'n Rheolwyr Gyfarwyddwyr.

Dywedodd yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (Menter) PDC: "Mae'r ymchwil hon i’r gyfran uchel o Brif Swyddogion Gweithredol sydd wedi graddio o Brifysgol De Cymru nid yn unig yn adlewyrchu'r addysgu rhagorol sydd wedi bod yn rhan hanfodol o'r brifysgol a'i rhagflaenwyr, ond hefyd y ffocws ar brofiadau yn y byd go iawn sydd wedi bod yn rhan annatod o'i hathroniaeth ddysgu dros y tri degawd diwethaf.

"Drwy sicrhau bod cyrsiau'n canolbwyntio ar ymarfer drwy brosiectau a lleoliadau, mae ein myfyrwyr nid yn unig yn ennill y sgiliau technegol yn eu disgyblaeth, ond hefyd y sgiliau ymarferol sy'n amlwg yn gwneud gwahaniaeth wrth iddynt symud i yrfaoedd yn y gymuned fusnes.

"Er enghraifft, mae rhaglen MBA Fyd-eang PDC yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gael hyd at wyth mis o brofiad gwaith yn y DU a throi theori yn ymarfer a chymhwyso eu gwybodaeth yn uniongyrchol o fewn amgylchedd busnes."