PDC ymhlith y 50 gorau yn y byd ar gyfer cyrsiau Cyfryngau Creadigol ac Adloniant

Rookies Top 50 CME 2021.png

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cael ei rhestru ymhlith y 50 sefydliad gorau yn y byd ar gyfer addysg Cyfryngau Creadigol ac Adloniant, gan y gymuned fyd-eang a gymeradwywyd gan ddiwydiant The Rookies, Gwobrau Myfyrwyr y sefydliad CG Rhyngwladol gynt.

Mae gradd BA (Anrh) Animeiddio (2D a Stopio-Symud) PDC hefyd wedi’i rhestru yn y 10 uchaf yn y byd ar gyfer Rhagoriaeth Cynhyrchu mewn Animeiddio 2D.  Mae'r cwrs, sy'n cyfuno technegau traddodiadol a digidol i helpu myfyrwyr i adrodd storïau trwy animeiddio, yn datblygu briffiau a arweinir gan ddiwydiant i safon broffesiynol, gan arddel sgiliau technegol a chreadigol cryf israddedigion.

Dywedodd Sarah Strickett, Arweinydd Cwrs mewn Animeiddio (2D a Stopio-Symud) yn PDC: “Rydym yn falch iawn o dderbyn clod o’r fath.  Mae'r cwrs yn anelu at ragoriaeth broffesiynol ac ar adeg pan mae Animeiddio wedi dod mor boblogaidd yn ein diwydiant adloniant, mae hyn yn gyflawniad gwych, gan ychwanegu at flwyddyn lwyddiannus lle enillodd un o'n graddedigion wobr Rookie y Flwyddyn am ei ffilm, Ghosties.”

Animation _2D and Stop Motion_38049.jpg

Mae'r Rookies yn categoreiddio ysgolion Cyfryngau Creadigol ac Adloniant fel sefydliadau sy'n cyflwyno cyrsiau mewn effeithiau gweledol, animeiddio, gemau, cyfryngau trochi, dylunio symud a mwy, gan baratoi artistiaid uchelgeisiol i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiannau creadigol.

Yn flaenorol, mae PDC wedi cael ei henwi ymhlith yr 20 sefydliad addysgol gorau yn y byd am Animeiddio 3D a Dylunio a Datblygu Gemau, yn ogystal â dod yn un o ddim ond nifer fach o sefydliadau yn fyd-eang i gael statws Ysgol Ardystiedig gan y Rookies.

Mae’r acolâdau hyn yn seiliedig ar safon ragorol gwaith myfyrwyr a gystadlodd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng nghystadlaethau blynyddol ‘The Rookies’, sy’n dathlu ac yn craffu ar brosiectau digidol myfyrwyr creadigol ledled y byd.

Ychwanegodd Corrado Morgana, Rheolwr Pwnc Academaidd Animeiddio a Gemau yn PDC: “Rwy’n hynod falch o’n staff Animeiddio a Gemau am gyflawni clod rhyngwladol mor fawreddog, ac am alluogi ein myfyrwyr i gael eu cydnabod yn haeddiannol am eu cyflawniadau. Mae'r safle hwn yn gosod PDC yn gadarn fel canolfan ragoriaeth sy'n edrych i'r dyfodol sy'n ymateb ac yn datblygu gyda diwydiant, mewn partneriaeth â'i staff a'i fyfyrwyr."