PDC yn cydweithredu â Business News Wales i hyfforddi newyddiadurwyr y dyfodol

Journalism student.jpg

Mae Business News Wales wedi cyhoeddi Journos of the Future, cydweithrediad newydd â Phrifysgol De Cymru (PDC) a fydd yn gweld myfyrwyr yn cael eu mentora gan aelodau’r sianel newyddion.

Mae’r fenter, y disgwylir iddi gychwyn ym mis Tachwedd, yn rhan o'r radd BA (Anrh) Newyddiaduraeth yn PDC, sydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu.

Mae'r cwrs yn ymdrin â sut i ddod o hyd i storïau a'u hadrodd, a'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i weithio mewn print, radio, teledu ac ar-lein.  Mae’n ofynnol i fyfyrwyr gynnal mwy na 30 diwrnod o newyddion - lle maent yn dysgu sut i weithio mewn ystafell newyddion go iawn - yn ogystal ag o leiaf tair wythnos o brofiad gwaith.

Bydd Journos of the Future yn gweld Rheolwr Cynhyrchu Amlgyfrwng Business News Wales, Sam Cook, yn rhoi mewnwelediad a chyngor i’r myfyrwyr ar gyfer eu darpar yrfaoedd. Bydd yn rhannu gwybodaeth gyda'r myfyrwyr ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys newyddiaduraeth busnes a defnyddio technoleg newydd ac aflonyddgar i ddod o hyd i storïau a'u hadrodd.

Dywedodd Sam, a arferai weithio fel cyflwynydd a newyddiadurwr fideo yn Local TV: “Wedi cael y budd o ddysgu gan y gorau yn ystod fy mlynyddoedd cynnar mewn newyddiaduraeth, ni allaf aros i rannu rhywfaint o’m mewnwelediad fy hun â myfyrwyr PDC.”

Dywedodd Steve Johnson, Tiwtor Radio Cymunedol yn PDC: “Mae Prifysgol De Cymru bob amser yn chwilio am bartneriaethau diwydiant ffres, ac rydym yn croesawu’r cyfle cyffrous hwn i’n myfyrwyr Newyddiaduraeth adeiladu cysylltiadau â Business News Wales.”

Ychwanegodd Mark Powney, Rheolwr Gyfarwyddwr Business News Wales: “Mae llawer o’r hyn a wnawn yn seiliedig ar sicrhau talent ar gyfer y genhedlaeth nesaf a bydd hwn yn gyfle gwych i newyddiadurwyr y dyfodol.”