Un o fyfyrwyr chwaraeon PDC yw'r ferch gyntaf i sgorio cant yn y gynghrair

Seren resized.jpg

Seren Hughes


Seren Hughes, myfyrwraig BSc Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), yw'r ferch gyntaf i sgorio 100 rhediad ers sefydlu Cymdeithas Criced De Cymru bron i 100 mlynedd yn ôl.

Yn chwarae i Glwb Criced Dur Llansawel yn erbyn Cydweli, cyflawnodd Seren y gamp eithriadol hon yn chwarae i dîm y dynion.

Mae Seren hefyd yn chwarae criced dros Gymru ac yn gobeithio ffurfio tîm PDC.

Dywedodd: "Cefais sioc ond rwy’n falch iawn ohonof fy hun. Hwn oedd diwrnod olaf y tymor, felly roedd yn wych gorffen ar uchafbwynt."

"Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau fy ail flwyddyn mewn ychydig wythnosau a gallu dod i'r campws i ddysgu."

Dywedodd Tony Wallis, Uwch Ddarlithydd: "Roeddwn wrth fy modd, ond nid yn synnu, o glywed am gamp wych Seren, o ystyried ei thalent, ei hymroddiad a'i chariad at chwaraeon. Er bod hon yn garreg filltir bersonol wych, mae camp Seren hefyd yn enghraifft bwerus o sut mae chwaraeon Cymru yn esblygu i fod yn decach ac yn fwy cynhwysol. Mae'n glod i gorff llywodraethu'r gamp, y clybiau ac yn bwysicaf oll yr hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr sy'n datblygu'r cyfleoedd hyn.

"Edrychwn ymlaen at groesawu Seren yn ôl i'n gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon i rannu ei llwyddiant ysbrydoledig dros yr haf!"