Wythnos Dysgwyr Oedolion 2021: Ennill addysg wrth geisio lloches

Anne Florette.jpg

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru (USW) wedi rhannu ei phrofiad o ddod i Gymru fel ceisiwr lloches a medi buddion addysg.

I nodi Wythnos Dysgwyr Oedolion (20 - 26 Medi 2021), dywedodd Anne Florette, sydd yn ei hail flwyddyn o Radd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol, wrth y West Wales Chronicle sut y gwnaeth dychwelyd i ddysgu newid ei bywyd.

Cafodd Anne ei magu yn un o wyth o blant yn Camerŵn, lle telir am addysg o oedran cynradd. Roedd diffyg arian yn golygu na allai orffen ei gradd, ond pan ddaeth i Gaerdydd, dywedodd Space4U - elusen sy'n helpu ceiswyr lloches - wrth Anne am y Grŵp Eiriolaeth Noddfa i Geisio Merched (WSSAG). Helpodd y ddau sefydliad hi i ddod o hyd i gyrsiau a mynd i'r coleg.

Dywedodd Anne: “Pan enillais fy statws ffoadur, dywedodd Constance Nzeneu - sylfaenydd WSSAG, wrthyf,‘ chwaer, dylech fynd i’r ysgol. ’

“Rydw i nawr yn mynd i mewn i ail flwyddyn fy ngradd Sylfaen. Fy nod yw mynd i'r brifysgol, gwneud gwaith cymdeithasol ac yna gweithio yn y maes hwnnw neu fel nyrs. Rwyf am helpu pobl; gwnewch rywbeth sy'n dda i gymdeithas, fel y gwn y bydd hynny'n fy ngwneud i'n hapus. Pan rydych chi eisiau rhywbeth, mae'n rhaid i chi ddal ati.

“Mae dysgu’n dda oherwydd eich bod yn ennill gwybodaeth, profiad - nid wyf yn gwybod yn iawn sut i’w roi, ond rydych yn teimlo’n bwysicach. Mae dysgu oedolion wedi fy helpu i adeiladu ar fy ngeirfa Saesneg, fy hyder ac ennill hunan-barch. Fel plentyn, nid oedd gen i fynediad i lyfrgell, ond yma yng Nghymru mae gennym lyfrgelloedd, y rhyngrwyd, tiwtoriaid a all ein helpu; popeth sydd angen i chi ei ddysgu.”