Busnesau graddedigion yn elwa o gyllid Cronfa Gychwyn Springboard

Mitchell Eboigbe won Springboard funding 2022

Mitchell Eboigbe


Mae deg busnes sy'n cael eu rhedeg gan raddedigion Prifysgol De Cymru (PDC) wedi rhannu cyfanswm o £23,500 drwy gystadleuaeth Cronfa Gychwyn Springboard.

Roedd pedwaredd rownd y gystadleuaeth ar agor i fyfyrwyr a raddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2019, 2020 neu 2021, ac yr oedd ganddyn nhw syniad busnes oedd wedi cychwyn lai na chwe mis ynghynt neu'n barod i ddechrau masnachu o fewn chwe mis o dderbyn yr arian.

Mae'r syniadau busnes yn amrywio o ddefnyddio droniau i arolygu, peirianneg sain, datblygu golwyr a chynnyrch storio dis ar gyfer dungeons and dragons.

O'r 15 a gystadlodd, cyrhaeddodd 10 y rhestr fer. Cyflwynodd y 10 eu syniadau i’r panel beirniaid. Cadeirydd y panel beirniadu oedd Richie Turner, rheolwr Stiwdio Startup, ac roedd y panel hefyd yn cynnwys Jonny Jones, Rheolwr Menter Myfyrwyr PDC; Ian Cooke Tapia o Cooked Illustrations, sef aelod mwyaf hirhoedlog Stiwdio Caerdydd; a Millie Sutherland O'Gara, a fu’n Intern Springboard PDC ac sydd bellach yn Swyddog Prosiect i Asiantaeth Llawrydd PDC. 

Yn rhan o'r broses, rhoddwyd blaenoriaeth i geisiadau gan gwmnïau newydd gan raddedigion neu weithwyr llawrydd oedd yn dangos tystiolaeth o syniad busnes arloesol gyda marchnad neu gwsmeriaid amlwg, oedd fwyaf tebygol o dyfu, oedd yn byw yng Nghasnewydd neu Gymoedd Gwent neu y bydden nhw’n dymuno cael eu lleoli yn Stiwdios newydd Casnewydd neu Drefforest, ac oedd yn dangos yr angen am gyllid yn glir.

Dyma’r flwyddyn gyntaf i ddyfarnu’r uchafswm grant, sef £5,000, gyda Geospatial Environmental Solutions (GES), busnes Mitchell Eboigbe, a raddiodd o Ysgol Cyfrifiadureg a Mathemateg PDC, yn ei dderbyn.

"Mae'r wobr hon yn cryfhau gallu GES i ddefnyddio camerâu drôn a phatrymau dal delweddau yn ddibynadwy ac yn gost-effeithiol, ar gyfer delweddau, mapiau a chynlluniau digidol cywir a diffiniad uchel," dywedodd Mr Eboigbe.

"Bydd GES nawr yn cydweithio ag asiantaethau llywodraeth, grwpiau ymchwil, ac asiantaethau amgylcheddol preifat eraill at ddibenion sensiteiddio a marchnata."

Ar ôl cyhoeddi'r enillwyr, ychwanegodd Richie Turner: "Dyma'r rownd fwyaf o wobrau cychwyn rydyn ni erioed wedi ei gwneud, sy'n dangos bod nifer y graddedigion o safon uchel sydd â syniadau busnes gwych yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn yn PDC."

Enillwyr cyllid Springboard oedd:


  • Mitchell Eboigbe – £5,000.
  • Sullie Burgess - £3,500
  • Jordan Powell - £3,000
  •  Chloe Withers – £2,500
  • Lewis John - £2,500
  • Ioan Raileanu – £2,000
  • Luke Weston - £2,000
  • Courtney Goddard - £1,500
  • Chrystian Adach – LilBlacksmith - £1,000
  • Veefad Ventures Limited - £500