Hanesion Graddio | Mae Elliw yn dogfennu sut mae amseroedd bwyd teuluol wedi newid

Elliw Higham Feast 1_web

Yr wythnos hon, bydd Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd unwaith eto yn gweld miloedd o’n graddedigion yn croesi’r llwyfan yn eu cap a’u gŵn. I ddathlu, rydym yn rhannu storïau rhai o’n myfyrwyr ysbrydoledig.

Elliw Higham Graduation 2022Mae Elliw Higham, o Gaerdydd, yn graddio o PDC gyda BA Anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Ffotograffiaeth. Penderfynodd y ferch 21 oed ganolbwyntio ei phrosiect blwyddyn olaf ar y ffyrdd y mae amseroedd bwyd teuluol wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf.

Sbardunodd ei gradd ddiddordeb mewn ffotograffiaeth bwyd, a arweiniodd ati’n archwilio sut mae ffyrdd prysur o fyw wedi cyfrannu at chwalu’r prydau traddodiadol sy’n cael eu bwyta o amgylch y bwrdd gyda’r teulu, yn enwedig pan fydd pobl yn dewis gwahanol brydau ac yn dewis mwy o opsiynau bwyd cyflym.

“Fe wnes i greu cyfres o ddelweddau sy’n dangos, er bod y teulu gyda’i gilydd yn yr un ystafell, eu bod wedi’u datgysylltu,” meddai Elliw, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl ac wedi astudio yn Ysgol Glantaf.

“Edrychais ar sut mae cymdeithas wedi newid cymaint, ac mae bywyd mor brysur fel ein bod yn aml yn anghofio pwysigrwydd amser bwyd teuluol; boed hynny oherwydd bod pobl yn dewis eu bwyd cyflym eu hunain, yn defnyddio eu ffonau neu lechi yn lle sgwrsio – yn syml, yn byw bywydau ar wahân.”

Penderfynodd Elliw astudio yn PDC ar ôl cael ei denu i’r cwrs Ffotograffiaeth a chael profiad gwych mewn Diwrnod Agored. Meddai: “Roedd y darlithwyr yn wych, ac roeddwn i wrth fy modd yn gallu astudio mewn lleoliad mor wych. Mae Caerdydd wrth galon diwydiannau creadigol Cymru ac mae cymaint o gyfleoedd i gydweithio â myfyrwyr ar wahanol gyrsiau ar ystod o brosiectau.”

Gan fod y radd yn cwmpasu pob agwedd ar ffotograffiaeth, cyflwynwyd Elliw i ddelweddaeth bwyd a llwyddodd i gysgodi ffotograffydd yn y diwydiant, pan oedd cyfyngiadau COVID-19 yn caniatáu.

“Fe ddysgais i gymaint am ffotograffiaeth stiwdio – y goleuo, gosod propiau a phopeth sy’n ymwneud â chael y ddelwedd gywir,” meddai. “Roedd yr holl broses o ddiddordeb mawr i mi; deall yn union beth sy'n mynd i mewn i'r lluniau perffaith rydych chi'n eu gweld bob dydd."

Mae Elliw yn gobeithio sefydlu ei busnes ffotograffiaeth ei hun un diwrnod, gan gynnwys y Gymraeg yn ei gwaith lle bynnag y gall. Ychwanegodd: “Rwy’n gyffrous ar gyfer y dyfodol, torri i mewn i’r diwydiant a phrofi amrywiaeth yr hyn y gall ei gynnig.”