Mis Balchder | Myfyriwr ffotograffiaeth yn rhannu storïau am bobl cwiar o liw

Paris Tankard Alia

Mae Paris Tankard, myfyriwr blwyddyn olaf BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, yn helpu i adrodd storïau pobl cwiar o liw gyda chasgliad o bortreadau.

Paris TankardYn dwyn y teitl Come as we are (not as they want us), mae’r chwaraewr 21 oed yn canolbwyntio ar bobl o bob rhan o’r DU yn y ffotograffau, ochr yn ochr â chyfweliadau manwl am eu bywydau a’u profiadau.

“Mae’r prosiect hwn yn rhywbeth rydw i wedi bod eisiau ei wneud ers amser maith,” meddai Paris, sy’n wreiddiol o Lundain ac sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

“Wrth dyfu i fyny, welais i erioed unrhyw un oedd fel fi ar y teledu nac mewn ffilmiau. Byddech yn aml yn gweld cymeriad hoyw, ond fydden nhw byth yn ddu. Doeddwn i ddim yn teimlo fy mod yn cael fy ngweld.

“Mae pethau wedi newid er gwell nawr, ond mae ffordd i fynd eto.

"Y prif nod oedd dod â’r holl bobl hyn at ei gilydd, i adrodd eu stori i’r byd.”

Postiodd Paris ar Instagram yn gofyn am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect, a chawsant eu boddi gan negeseuon gan bobl a oedd am gymryd rhan.

Paris Tankard Marz 1O ran trefnu sesiynau tynnu lluniau, gofynnodd Paris i'w pynciau ddewis lleoliad a oedd yn golygu llawer iddynt.

“Roeddwn i eisiau i’r delweddau adlewyrchu pwy oedd y person, a phwy oedden nhw eisiau bod,” ychwanegasant.

“Roedd cael y cyfle i’w cyfweld yn brofiad mor bwerus. Sylweddolais eu bod yn rhannu cymaint â mi; roeddent yn ymddiried ynof er gwaethaf y ffaith ein bod newydd gwrdd. Roedd gallu rhoi’r cyfle hwn iddynt gael eu cynrychioli, efallai am y tro cyntaf, mor werth chweil.

“Byddwn i wrth fy modd yn parhau â’r prosiect hwn ar ôl graddio. Rwyf wedi cael y fath foddhad ohono; Rwy'n teimlo fy mod yn helpu fy hun o’r gorffennol, yn ogystal â phobl eraill, i dderbyn pwy ydyn nhw a bod yn falch.

Paris Tankard Davida“Mae cwrdd â chymaint o bobl wedi golygu fy mod i wedi gwneud cysylltiadau gwych yn y diwydiant hefyd. Yn ystod COP26 fis Tachwedd diwethaf, gofynnodd Greenpeace i mi dynnu lluniau yn un o’u gwrthdystiadau, a oedd yn brofiad gwych.

“Fy mhrosiect mewn gwirionedd oedd y tro cyntaf i mi roi cynnig ar ffotograffiaeth portreadau, a dyma nawr fy hoff arddull i weithio ynddo.

"Rwyf wedi gallu helpu pobl i rannu'r pethau cadarnhaol a negyddol o fod yn aelodau o'r gymuned LGBT+, ac rwy'n teimlo bod hynny’n rhan bwysig o weithio tuag at gymdeithas oddefgar, gynhwysol.”

Mae Paris hefyd wedi cael llwyddiant yng Ngwobrau Myfyrwyr AOP (Cymdeithas y Ffotograffwyr), lle cawsant y wobr Best in Show a Gwobr Aur yn y categori Pobl, am eu hunanbortread trawiadol.