Myfyriwr PDC ar fin rhyddhau ffilm nodwedd Bangla yn sinemâu'r DU

going Home film poster

Bydd myfyriwr gradd Meistr ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yn gweld ei ffilm nodwedd yn cael ei rhyddhau mewn sinemâu y mis hwn.

Mae Mashroor Parvez, gwneuthurwr ffilmiau 30 oed o Bangladesh, ar fin cwblhau ei MA mewn Ffilm (Cyfarwyddo) yn Ysgol Ffilm a Theledu Cymru. Bydd ei ail ffilm nodwedd, going Home, yn cyrraedd sinemâu ddydd Gwener 30 Medi.

Mae’r ddrama drosedd ddwyieithog yn adrodd hanes dyn sy’n gweithio i fenter droseddol, sy’n gweld bod ei broffesiwn yn effeithio ar ei berthnasoedd bob dydd. Mae’r prif gymeriad, Raian, yn ymaflyd â chanlyniadau’r bywyd y mae wedi’i ddilyn fel lleiddiad, rhwng yr isfyd a’r llywodraeth, a’r niwed i’w enaid o ganlyniad i hynny. Nid yw hunan-feddyginiaeth trwy alcohol yn cael unrhyw effaith ac yn ei freuddwydion, mae'n gweld y teulu y mae wedi'i golli. Mae'n rhwym i gwrs dinistr.

Eisoes yn wneuthurwr ffilmiau sefydledig ym Mangladesh, mae Mashroor yn gobeithio creu gyrfa amser llawn mewn ffilm a chael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei waith.

“Rwyf wedi bod yn gweithio ar y ffilm hon ers pum mlynedd, ac roeddwn wrth fy modd i gael fy newis yn rownd derfynol Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru” meddai.

“Mae wedi bod yn brosiect llafurus; rwyf wedi gweithio ar bob elfen o’r ffilm hon, sydd wedi bod yn anodd ar adegau, yn gorfod jyglo fy swydd fel swyddog gweithredol TG yn ogystal â’m hastudiaethau.

“Mae’r MA Ffilm yn PDC wedi rhoi cymaint o gyfleoedd gwych i mi na fyddwn i wedi’u cael fel arall, felly rwy’n ddiolchgar iawn o fod wedi gwneud y cwrs. Mae’n sicr wedi fy nysgu sut i drin pwysau difrifol, a gweithio ar brosiectau lluosog!”

Bydd dangosiad ymlaen llaw o going Home ar Gampws Caerdydd PDC ddydd Mercher 28 Medi, cyn ei ryddhau i’r sinema ledled y DU ddydd Gwener 30 Medi.

Dangosir y ffilm yn Cineworld yn yr O2, Enfield, Ilford, Luton a Tottenham; sinema Genesis yn Mile End, Llundain; a Vue yn Star City, Birmingham. Dyma fydd y tro cyntaf i ffilm yn yr iaith Bengaleg gael ei dangos yn yr O2.

Gwyliwch y rhaglun going Home nawr:


Dywedodd Tom Ware, Deon Cyswllt, Trawsnewid Cyfryngau a Phartneriaethau yn PDC: “Rydym yn falch iawn o Mashroor a’r hyn y mae wedi’i gyflawni. Mae gallu cael ei ffilm nodwedd ei hun yn cyrraedd sinemâu cenedlaethol, i gynulleidfa enfawr, yn wych ac yn dyst i'r gwaith aruthrol y mae wedi'i wneud fel gwneuthurwr ffilmiau. Dymunwn bob llwyddiant iddo ac edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa yn agos yn y dyfodol.”