Myfyriwr yn elwa o ddefnyddio mownt camera cadair olwyn pwrpasol

James Haines wheelchair mount

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau (3 Rhagfyr), rydym yn siarad â myfyriwr blwyddyn gyntaf Cynhyrchu’r Cyfryngau James Haines am y cymorth y mae wedi’i gael gan PDC i’w alluogi i astudio yn yr un modd â’i gyd-fyfyrwyr.

Pan ddechreuodd James, sydd wastad wedi bod yn ddefnyddiwr cadair olwyn, ei gwrs, dechreuodd ddysgu sut i ddefnyddio camera fideo safonol i gynhyrchu cynnwys ar gyfer llwyfannau teledu, radio a chyfryngau newydd.

Ond o fewn ychydig wythnosau i roi benthyg yr offer camera, cafodd rai anawsterau wrth ei gadw am gyfnodau estynedig o amser, a gofynnodd am arweiniad gan y tîm Technegol yng Nghyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol PDC i weithio ar y cyd ar ddatrysiad pwrpasol.

Bu Matthew Hunter, Swyddog Technegol yn y Cyfryngau, yn gweithio gyda James i greu rig camera cadair olwyn, sy'n cynnwys braich hud sydd wedi'i gosod ar ben trybedd hylif, y gellir ei gosod ar ffrâm cadair olwyn.

Gweler y rig camera cadair olwyn ar waith

Gall James nawr fenthyg y rig camera yn ogystal ag unrhyw offer arall sydd ei angen arno, gan ganiatáu iddo weithio ar ystod o gynhyrchu cynnwys ochr yn ochr â'i gyd-fyfyrwyr.

Dywedodd Matthew: “Mae pob un o’r myfyrwyr ar y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau yn defnyddio’r un math o gamera fideo, felly roedden ni eisiau i James allu ei ddefnyddio yn yr un ffordd â phawb arall. Mae’r rig camera cadair olwyn yn ateb tymor byr y gallwn barhau i wneud gwelliannau iddo, yn enwedig wrth i James symud ymlaen drwy’r cwrs a dod yn brofiadol gyda gwahanol fathau o offer, ond mae wedi bod yn wych gweithio gydag ef ar greu’r mownt arbenigol hwn.”

Ychwanegodd Paul Mallinson, arweinydd cwrs Cynhyrchu Cyfryngau: “Yn PDC rydym yn falch o gefnogi ein myfyrwyr i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'u hamser yn y brifysgol, ac mae hon yn enghraifft wych o'r gefnogaeth honno. Mae Matthew wedi dangos proffesiynoldeb a chyfrifoldeb clodwiw wrth weithio gyda James i ddarparu ateb pwrpasol i ddefnyddio rig camera sy'n ffitio ar ei gadair olwyn.

“Mae’r mownt bellach ar gael i’w archebu trwy ein system benthyca offer, fel y gall James a defnyddwyr cadeiriau olwyn eraill archebu rig camera yn yr un ffordd ag unrhyw git arall, a symud ymlaen ar yr un cyflymder â’i gyfoedion.”